Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 01 - Mala Moja Sa Tromedje (3:36)
Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 02 - Glamoc I Drvar (3:12)
Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 03 - Slusaj Majko (2:43)
Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 04 - Nije Sator Pao (3:04)
Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 05 - Mala Moja Iz Krajine Vraze (2:41)
Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 06 - Milena (2:51)
Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 07 - Podic (3:36)
Zvuci Sa Satora - 2010 - Nije Sator Pao Sto Je Pao - 08 - Zeno Moja (3:09)

NOVI Album Krajiske Muzike putem YuCafe Network | Web Portal pod "Download" u Muzicku Sekciju "Krajiska" podstavljen.