Nezadovoljstva usnama kod mlađih ljudi njihova nastaje radi slabe razvijenosti i nedovoljnog volumena, dok kod starijih najveće nezadovoljstvo je zbog gubitka punoće uzrokovanog starenjem. Starenje lica oko usta je kompliciran proces nastao radi gubitka masnog i vezivnog tkiva, a dolazi i do promjena koštanog dijela i zubi. Nastaju male bore na koži oko usana a posebice kod pušaća. Postoji nekoliko tehnika korekcije usana, najčešće se upotrebljava povećanje usana s punilima (filleri) ili implantatima ili vlastitim masnim tkivom. Od punila najčešće se upotrebljavaju resorptivni fileri (tj file...
Nezadovoljstva usnama kod mlađih ljudi njihova nastaje radi slabe razvijenosti i nedovoljnog volumena, dok kod starijih najveće nezadovoljstvo je zbog gubitka punoće uzrokovanog starenjem. Starenje lica oko usta je kompliciran proces nastao radi gubitka masnog i vezivnog tkiva, a dolazi i do promjena koštanog dijela i zubi. Nastaju male bore na koži oko usana a posebice kod pušaća.

Postoji nekoliko tehnika korekcije usana, najčešće se upotrebljava povećanje usana s punilima (filleri) ili implantatima ili vlastitim masnim tkivom. Od punila najčešće se upotrebljavaju resorptivni fileri (tj fileri koji tijekom vremena nestaju), a koji su najčešće na bazi hijaluronske kiseline, ili rjeđe trajni filer (koji u većem volumenu ostaju duže vrijeme, ali ne zauvijek). Od vlastitog tkiva najviše se upotrebljavaju masne stanice.

Punilima se mijenja veličina i oblik usne ovisno o želji osobe. Kod zahvata se korigira volumen gornje ili donje usne ili obje. Posebna pažnja mora se obratiti da se ne poremeti odnos između usana, kako usne ne bi bile neprirodnog izgleda i odnosa. Naime, donja usna mora biti veća od gornje i taj se odnos ne bi smio poremetiti ako se žele lijepe usne. Nažalost zbog želja osoba i neiskustva liječnika dolazi do loših estetskih rezultata povećanja usana. Ukoliko se radi o filerima koji nestaju, nakon određenog vremena potrebno je nadopunjene volumena. Uspjeh zahvata je u načinu davanja i vrsti filera koji se koristi. Posebno bi trebalo napomenuti da se silikon u niti jednom obliku ne daje za povećanje usana.

Sam zahvat sastoji se od lokalne anestezije i aplikacije filera (injekcijom). Zahvat je kratkotrajan i dobro se podnosi, nakon zahvata nema bolova, potrebno je stavljati hladne obloge kako bi se otok smanjio. U slučaju nadopune usana masnim tkivom, masno tkivo se liposukcijom izvuče iz donjeg dijela trbuha, istaloži i ubrizga u usne.

Komplikacije su vrlo rijetke, a najčešće su krvarenje, tj. hematom koji nestaje kroz nekoliko dana, deformacije usana, koje nestaje nakon nekoliko tjedana ako se radi o resorptivnom fileru i poremećaj osjeta koji se uvijek oporavi. Posebna pozornost treba se obratiti osobama s povremenim herpes infekcijama usana, te povećanje raditi najmanje 2 tjedna nakon što je infekcija nestala.

http://dnevnohr.com/Ljepota/kako-poveati-usne.html