Treba biti hrabar i razuman i suociti se sa svim tim .