Necromentor - Iskonska Zar DEMO (2008)

thrash metal band iz sarajeva

01 - Zar
02 - Egzekutor
03 - Mracni sati
04 - Paganski korijeni
05 - Agresori