Fanelija Ilin Fani - 2009 - Busujok - 01 - Busujok (3:26)
Fanelija Ilin Fani - 2009 - Busujok - 02 - Vino Vrâzitoare (3:18)
Fanelija Ilin Fani - 2009 - Busujok - 03 - Ku Tinje, Ku Tinje (3:56)...