Druga ljubav novoj se smeje
Moje srce želi drugog da greje
Jedan deèko za mene pita
Moje srce ko skitnica skita.

A ja želim da te vidim
Jer ja ludo volim te
Kad bi mogao da mi se javiš...