Popularizacija gledanja televizije preko interneta
U drugoj polovini ove godine æe se pojaviti televizori koji æe moæi da se povežu sa internetom i koji æe imati moguænosti isporuke digitalnih...