http://www.viennainfo.at/upload/e-news/big-en-365.jpg
Mile Kitić

Milojko Mile Kitić, rođen u Donjim Ceranima 1. siječnja 1952. godine, blizu Dervente u Bosni i Hercegovini. Uz Šabana Šaulića...