Valentina Muncanovic TINA - 2010 - 01 - Pîntru Fata Tati (3:25)
Valentina Muncanovic TINA - 2010 - 02 - Njegurjâza, Njegurjâza (2:36)
Valentina Muncanovic TINA - 2010 - 03 - Kîn As Fi La Najka Al...