Suzana Covikanovic - 2010 - 01 - Fatâ Djin Sîrbije (2:51)
Suzana Covikanovic - 2010 - 02 - Djeskulcâ Fârâ Pâpuc (3:22)
Suzana Covikanovic - 2010 - 03 - Mjam Kumpârat Kasâ Djila Bec La Valje (2:43)...