Beogradski Sindikat - 2010 - Diskretni Heroji - 01 - Pocetak (0:50)
Beogradski Sindikat - 2010 - Diskretni Heroji - 02 - Za Sve Moje Ljude (4:00)
Beogradski Sindikat - 2010 - Diskretni Heroji - 03...