Strana 3 od 3 PrvaPrva 123
Rezultati 21 do 27 od 27

Tema: Na Danasnji Dan... [Oficijalna Tema...]

 1. #21
  Senior Member TaNaNa avatar
  Datum registracije
  24.02.2006
  Lokacija
  Negde iza duge...
  Poruke
  883

  Podrazumevano

  18. mart

  1780. - Roðen je srpski knez Miloš Teodoroviæ, poznat kao Miloš Obrenoviæ, voða Drugog srpskog ustanka, knez Srbije od 1815. do 1839. i od 1858. do smrti 1860, koji je postavio temelj nezavisnosti Srbije. Borio se i u Prvom srpskom ustanku, ali se 1813. predao Turcima posle propasti ustanka i pomogao im da umire Hadži-Prodanovu bunu 1814, da bi 1815. u Takovu digao ustanak u kojem je potukao Turke. Sporazumom s Marašli Ali-pašom dobio je za Srbiju ogranièenu autonomiju. Potom je, vešto koristeæi nesporazume Rusije i Otomanskog carstva, izdejstvovao sultanovo i meðunarodno priznanje, što je krunisano Hatišerifom iz 1830, kojim je Srbiji priznata unutrašnja samouprava, a Milošu naslednost kneževskog dostojanstva. U unutrašnjoj politici bio je despot, bezobzirno se bogatio i nije prezao ni od fizièkih likvidacija, poèev od ubistva voðe Prvog srpskog ustanka Karaðorða 1817. Pod pritiskom Miletine bune, na Sretenje 1835. izdao je slobodouman ustav, kojem su se usprotivili Rusija, Otomansko carstvo i Austrija, pa ga je ubrzo sa zadovoljstvom ukinuo. Bio je primoran da se 1839. povuèe s vlasti u korist sina Mihaila, a na presto ga je vratila Svetoandrejska skupština 1858.

  1810. - Premijera prve amerièke opere Converse

  1844. - Roðen je Rimski-Korsakov, ruski kompozitor, istaknuti pripadnik grupe "Ruska petorica". Temeljno obrazovan muzièki teoretièar (napisao je, izmeðu ostalog, klasièno delo "Principi orkestracije"). U svom stvaranju, koje se odlikuje snažnom dramatikom i raskošnom orkestarskim bojama, oslanjao se na muzièke motive ruskog i azijskih naroda. Glavna dela: "Zlatni petao", "Snjegoruèka", "Carska nevesta", "Španski kaprièo", "Fantazija na srpske teme"...

  1900. - Oformljen je Ajaks, amsterdamski fudbalski klub.

  1920. - Grèka usvaja Gregorijanski kalendar.

  1925. - Najgori tornado u istoriji SAD protutnjao je kroz Misuri, Ilinois i Indijanu. Posledice - 695 poginulih osoba, 13.000 povreðenih i šteta od oko 17 miliona dolara.

  1931. - U prodaji prvi elektrièni brijaèi.

  1948. - ŠSR je iz Jugoslavije opozvao vojne struènjake pod izgovorom da su "okruženi neprijateljstvom", a sutradan i civilne, u pokušaju da se jugoslovensko rukovodstvo pritiskom natera da prihvati kurs koji je nametao Informbiro, tj. Moskva.

  1956. - Umro je srpski pravoslavni teolog i besednik Nikolaj Velimiroviæ, episkop žièki i ohridski od 1919. do 1944, prema mnogima najumniji srpski monah posle Svetog Save. Po završetku studija teologije u Švajcarskoj, doktorirao je teologiju na Univerzitetu u Bernu, posle èega je diplomirao filozofiju na engleskom univerzitetu Oksford i doktorirao u Ženevi. Po povratku u Srbiju, postao je predavaè na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, 1909. se zamonašio, a potom je završio Duhovnu akademiju u Petrogradu. Prvi svetski rat proveo je na Zapadu kao izaslanik srpske vlade, objašnjavajuæi zapadnoj javnosti i vladama suštinu pravedne oslobodilaèke srpske borbe protiv austrougarske carevine. Izmeðu dva svetska rata osnovao je Pravoslavnu narodnu hrišæansku zajednicu, poznatu kao Bogomoljaèki pokret, da bi zaštitio narod od agresivne sektaške propagande. Pokrenuo je obnovu manastira, posebno u Ovèarsko-kablarskoj klisuri, nazvanoj Srpska Sveta gora. Znatno je doprineo spreèavanju jugoslovenske vlade da prihvati Konkordat s Vatikanom. Nemci mu nisu oprostili ulogu u obaranju Trojnog pakta krajem marta 1941, pa su ga u Drugom svetskom ratu, èim su okupirali Jugoslaviju, konfinirali u manastir Ljubostinja, potom u manastir Vojlovica. S patrijarhom Gavrilom (Dožiæ) zatoèen je 1944. u logor Dahau i oni su bili jedina dva crkvena velikodostojnika u Evropi poslata tokom rata u koncentracioni logor. Kao nepomirljivi protivnik komunizma, posle osloboðenja Jugoslavije nije se vratio u otadžbinu, smatrajuæi da æe narodu više pomoæi u emigraciji. "Kada kuæa gori, požar se gasi spolja", èesto je govorio. Umro je u ruskom manastiru svetog Tihona u Saut Kananu u Pensilvaniji (SAD), a sahranjen je na srpskom narodnom groblju pored manastira svetog Save u Libertvilu. Mošti su mu prenesene u zavièaj 1991. Dela: "Religija Njegoševa", "Besede pod Gorom", "Iznad greha i smrti", "Duša Srbije", "Srbija u svetlosti i mraku", "Duhovni preporod Evrope", "Agonija crkve", "Reèi o Sveèoveku", "Molitve na jezeru", "Omilije", "Ohridski prolog", "Teodul", "Srpski narod kao Teodul", "Srednji sistem", "Indijska pisma", "Mudra igumanija ljubostinjska", "Stoslov o ljubavi", "Hriste, doði u Aziju", "Indijski Savle", "Kasijana", "Zemlja nedoðija", "Žetve Gospodnje", "Divan", "Jedini Èovekoljubac" (nedovršeno).

  1962. - Potpisan je mirovni sporazum kojim je okonèan sedmogodišnji Alžirski rat i kojim je okonèana 130-godišnja kolonijalna vlast Francuske u Alžiru.

  1977. - Grupa Clash objavljuje prvi album - "White Riot".

  1990. - Održani su prvi slobodni izbori u Demokratskoj Republici Nemaèkoj. Konzervativci su pobedili komuniste.

  1990. - Najveæa pljaèka umetnièkih dela - Izabela Stjuart je iz muzeja u Bostonu uzela 12 slika, èija vrednost iznosi 100 miliona dolara.

  1992. - Dona Samer dobila je svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih (Hollywood's Walk of Fame).

  1995. - Majkl Džordan se vraæa u NBA nakon 17-meseènog povlaèenja.

  1999. - Mirovni pregovori u Parizu propali su kad su šiptarski predstavnici jednostrano potpisali dokument koji su SAD i njeni NATO saveznici nazvali meðunarodnim mirovnim sporazumom. Jugoslovenska delegacija odbila je da stavi potpis, što je uèinio i predstavnik Rusije u svojstvu svedoka. Šest dana kasnije, otpoèela je agresija NATO na Jugoslaviju.
  Ko zna glasove misli, retko kada se oglasi glasom govora... Ljudi se poštuju reèima, a vole æutanjem...

 2. #22
  Senior Member
  Datum registracije
  16.09.2004
  Poruke
  596

  Podrazumevano

  Svaka cast na trudu .

 3. #23
  Senior Member TaNaNa avatar
  Datum registracije
  24.02.2006
  Lokacija
  Negde iza duge...
  Poruke
  883

  Podrazumevano

  Citirati Originalno postavljeno od Buba_Erdeljan
  Svaka cast na trudu .
  Ma èuda radi klik na kopi... , a mislim da nije zgorega podsetiti se
  Ko zna glasove misli, retko kada se oglasi glasom govora... Ljudi se poštuju reèima, a vole æutanjem...

 4. #24
  Senior Member TaNaNa avatar
  Datum registracije
  24.02.2006
  Lokacija
  Negde iza duge...
  Poruke
  883

  Podrazumevano

  21. mart

  1685. - Roðen je Johan Sebastijan Bah, nemaèki kompozitor, jedan od najznaèajnijih stvaralaca u istoriji muzike. Pretežan deo života proveo je u Lajpcigu kao kantor crkve sv. Tome. U svoje vreme više je bio cenjen kao orguljaš nego kao kompozitor. Tek je Feliks Mendelson, izvoðenjem Bahove "Pasije po Mateju", otkrio njegov muzièki genije, stvorio pravi Bahov renesans i od tada se javljaju mnogi Bahovi sledbenici. Bahovo stvaralaštvo oznaèava raskid sa srednjovekovnim misticizmom, kao i vrhunac i završetak baroknog polifonog stila. Komponovao je preludijume, fuge, tokate za orgulje, svite, violinske koncerte... Glavna dela: "Dobro temperovani klavir", "Umetnost fuge za klavir", "Brandenburški koncerti", "Pasija po Mateju"...

  1804. - Usvojen je Francuski graðanski zakonik, "Code civil des Franscais", koji je tri godine kasnije promenio naziv u "Code Napoleon". Ovaj zakonik preživeo je sve promene kroz koje je prošlo francusko društvo od Prvog carstva do Pete Republike; još uvek tako dobro služi da na pomolu ne samo da nije njegovo ukidanje veæ ni njegova generalna revizija. Od svih graðanskih zakonika koji su danas u primeni u svetu, ovaj francuski je najstariji i, pokazalo se, najvitalniji.

  1816. - Roðena je Šarlot Bronte, jedna od triju sestara Bronte, istaknutih engleskih književnica. Šarlot je bila uèiteljica i vaspitaèica. Sa sestrama Emili i Anom dala je zbirku pesama, a sama je prvim štampanim romanom, "Džejn Ejr", odmah stekla slavu. Umrla je 1855. godine.

  1824. - Karlovaèki slikar Pavle Ðurkoviæ završio je portret kneza Miloša. To je bila druga slika izraðena u obnovljenoj Srbiji.

  1857. - Veliki zemljotres u Tokiju - 107.000 mrtvih.

  1935. - Persija je i zvanièno promenila ime u Iran.

  1935. - Umro je srpski geolog Vladimir K. Petkoviæ, èlan Srpske kraljevske akademije, osnivaè Državnog geološkog instituta Jugoslavije, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, najbolji poznavalac kredne formacije kod nas i tektonike istoène Srbije. Bio je i upravnik Geološkog zavoda Beogradskog univerziteta i urednik "Geoloških anala Balkanskog poluostrva". Napisao je oko 70 radova, pretežno o stratigrafiji i tektonici Srbije. Dela: "Geologija istoène Srbije", "O tektonskom sklopu istoène Srbije", "Tercijer u Skopskoj ravnici", "Tupižnica i njeno podnožje", "Golt u Srbiji", "O baremskom katu na Grebenu", "Aptski kat u istoènoj Srbiji".

  1943. - Pokušaj atentata na Hitlera.

  1963. - Federalni zatvor Alkatraz zvanièno je zatvoren.

  1975. - Kraj monarhije u Etiopiji, nakon 3.000 godina.

  1983. - Jedina štamparska greška na naslovnoj strani Time Magazine-a: control=contol. Svi brojevi povuèeni su iz prodaje.
  Ko zna glasove misli, retko kada se oglasi glasom govora... Ljudi se poštuju reèima, a vole æutanjem...

 5. #25
  Senior Member djole avatar
  Datum registracije
  20.11.2004
  Lokacija
  SFRJ
  Poruke
  3.805

  Podrazumevano

  Dogodilo se na današnji dan - 5. jun
  1723. - Roðen je Adam Smit, najpoznatiji predstavnik engleske klasiène ekonomije. Napisao je samo dva rada: "Teoriju moralnih oseæanja" i "Bogatstvo naroda". Po njemu, altruizam vlada u etici, a egoizam u ekonomici.

  1805. - Zabeležen je prvi tornado u južnom Ilionoisu, poznatom kao Dolina tornada.

  1837. - Srpski knez Miloš Obrenoviæ postavio je prve ekonome (agronomi), èiji je zadatak bio da savetuju seljake i nastoje da svaki od njih zaseje odreðenu kolièinu pšenice, ovsa, jeèma, kukuruza, krompira.

  1887. - Roðen je srpski lekar Kosta Todoroviæ, struènjak za zarazne bolesti, profesor Beogradskog univerziteta, èlan Srpske akademije nauka i umetnosti i Nacionalne akademije za medicinu u Parizu. Napisao je više od 150 radova na srpskom i na stranim jezicima. Znaèajan je i njegov rad na bibliografiji jugoslovenskih publikacija iz mikrobiologije, imunologije, epidemiologije i higijene. Dela: "Udžbenik akutnih i infektivnih bolesti", "Priruènik za leèenje tuberkuloznog meningitisa".

  1898. - Roðen je Federiko Garsija Lorka, španski pesnik iz Granade. Njegov arijelski lirizam pun najsmelijih obrta, neoèekivanih metafora, zrelo oseæajan i detinje bezazlen, lirizam koji crpe snagu iz andaluzijskog tla - ostaje neponovljiva umetnost. U želji da približi klasike narodu, stvorio je putujuæe pozorište i s njim obilazio najzabaèenije krajeve Španije. Glavna dela: "Ciganski Romansero", "Pesnik u Njujorku", "Tameritski divan", "Krvave svadbe", "Dom Bernarde Albe"...

  1917. - Poèela je mobilizacija deset miliona Amerikanaca u Prvom svetskom ratu.

  1940. - Izložena je prva automobilska guma naèinjena od sintetièke gume.

  1941. - U detonaciji oko 450 vagona municije i drugog eksploziva koje su u srednjovekovnoj trvrðavi u Smederevu lagerovali nemaèki nacistièki okupatori u Drugom sveskom ratu, poginulo je približno 4.000 ljudi. Od siline eksplozije koja je u 14:20 èasova potresla ceo grad i okolinu, srušeno je 445 kuæa i ošteæeno više od 2.000. Uzrok eksplozije ostao je nepoznat.

  1953. - Danska je usvojila novi ustav.

  1954. - Umro je srpski inženjer ruskog porekla, Vladimir Farmakovski, profesor Beogradskog univerziteta, èlan Srpske akademije nauka, prvi mašinski inženjer akademik kod nas. Objavio je više od 50 nauènih i struènih radova, uglavnom iz oblasti lokomotiva. Dela: "Prilog teoriji isticanja vode iz reakcionih turbina", "Promena stanja u cilindru parne mašine za vreme punjenja cilindra", "Raspored grejne površine lokomotivskog kotla na peæ i cevi", "Prstenasti pregrejaèi pare lokomotivskih kotlova".

  1968. - Sirhan Sirhan je izvršio atentat na senatora Bobija Kenedija, koji je sutradan preminuo.

  1977. - Prvi personalni raèunar - "Apple II" - pušten je u prodaju.

  1984. - Indira Gandi je izdala nareðenje o napadu na najsvetije mesto Sika - Zlatni hram.
  Slusaj sad: U dusi sam dijete koje ne zna mrziti, u zivotu sam putnik koji uvijek pronadje pogresan put, a u stvarnosti sam budala koja uzalud VOLI

 6. #26
  Senior Member djole avatar
  Datum registracije
  20.11.2004
  Lokacija
  SFRJ
  Poruke
  3.805

  Podrazumevano

  Dogodilo se na današnji dan - 19. avgust
  - Danas je Preobraženje, dan kada se, prema hrišæanskom predanju, Isus Hristos na visokoj gori Tavor preobrazio pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. "Njegovo lice zasjalo je kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao sneg", kaže predanje. U crkvama se toga dana osveæuje grožðe, a u narodu postoji verovanje da to voæe ne treba jesti pre Preobraženja. Od tog dana obièno prestaju velike vruæine, a noæi postaju svežije, pa je i nastala izreka da se od tada "preobražava i gora i voda".

  1691. - Austrijanci su kod Slankamena, pod komandom feldmaršala Ludviga Vilhelma Badenskog, potukli Turke koje je predvodio veliki vezir Mustafa Æupriliæ. U bici u kojoj je na strani Austrijanaca uèestvovalo i oko 10.000 Srba, pod komandom Jovana Monasterlije, Turci su potpuno razbijeni i uz velikog vezira je poginulo 18 paša, stotinak oficira i oko 20.000 vojnika, a Austrijanci su imali oko 7.000 poginulih i ranjenih.

  1888. - U Belgiji je održano prvo takmièenje za najlepšu devojku sveta. Pobedila je osmanaestogodišnja devojka iz Indije.

  1909. - Održana je prva trka na autodromu u Indijanapolisu.

  1967. - Singl Bitlsa "All You Need is Love" našao se na prvom mestu britanske liste.

  1983. - Umro je jugoslovenski državnik srpskog porekla, Aleksandar Marko Rankoviæ, potpredsednik SFRJ i èlan najužeg rukovodstva vladajuæeg Saveza komunista Jugoslavije do smenjivanja sa svih funkcija 1966. Posle zavoðenja Šestojanuarske diktature 1929, osuðen je na šest godina robije zbog ilegalne komunistièke aktivnosti, a 1940. je postao èlan Politbiroa Komunistièke partije Jugoslavije. U Drugom svetskom ratu je rukovodio pripremama za ustanak protiv okupatorske nemaèke vojske i nacistièka policija Gestapo ga je uhapsila u Beogradu krajem jula 1941. Posle hapšenja je zverski muèen i potom prebaèen u bolnicu radi leèenja, gde je držan pod stražom, ali je osloboðen smelom akcijom beogradskih skojevaca. Kao organizacioni sekretar KPJ i èlan Vrhovnog štaba partizanskih jedinica, osnovao je 1944. službu bezbednosti pod nazivom Odeljenje za zaštitu naroda (OZNA). Posle rata je bio ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik savezne vlade. U politièkom obraèunu s njim na Èetvrtom plenumu Centralnog komiteta SKJ 1966. na Brionima, jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito ga je optužio za zloupotrebe Službe državne bezbednosti i "grupašku i antipartijsku delatnost" i lišen je svih funkcija, mada javnosti nisu predoèeni uverljivi dokazi na osnovu kojih je eliminisan iz politièkog života. Njegova sahrana u Beogradu, kojoj je prisustvovalo više od 100.000 ljudi, veoma je uznemirila komunistièko rukovodstvo Jugoslavije koje je u tome videlo znak buðenja "srpskog nacionalizma".

  1988. - Iran i Irak potpisali su sporazum o prekidu vatre nakon osmogodišnjeg sukoba.

  1989. - Tadeuš Mazovjecki postao je prvi nekomunistièki predsednik Poljske.
  1993. - Umro je najveci kosarkas na nasim prostorima DRAZEN PETROVIC
  Slusaj sad: U dusi sam dijete koje ne zna mrziti, u zivotu sam putnik koji uvijek pronadje pogresan put, a u stvarnosti sam budala koja uzalud VOLI

 7. #27
  Veteran plavi avatar
  Datum registracije
  16.09.2004
  Poruke
  18.886

  Podrazumevano

  Dogodilo se na današnji dan - 2. februar
  1834. - Srpski knez Miloš Obrenoviæ objavio je Drugi hatišerif turskog sultana Mahmuda II, kojim su, kako je knez naglasio u besedi pred postrojenom gardom u Kragujevcu, precizirani odnosi Srbije i Otomanskog carstva. Posle Prvog hatišerifa, Porta je pokušavala da ustupke Srbiji svede na minimum, ali je knez bio uporan, pa je sultan Drugim hatišerifom priznao nove granice, ukljuèujuæi sporne krajeve.

  1898. - Roðen je srpski vajar Sreten Stojanoviæ, rektor Umetnièke akademije u Beogradu, èlan Srpske akademije nauka i umetnosti. U mladosti je pripadao srpskoj revolucionarnoj omladini u Bosni. Uneo je svežinu i raznolikost u srpsku plastiku u prvoj polovini XX veka, sigurno je vladao i kompozicijom i monumentalnom skulpturom. Dela: reljefi "Ogrlice", "Uteha", monumentalna skulptura "Rob", portreti "Moj otac", "Nikola Vujiæ", "Umetnikova kæi", spomenici na Fruškoj gori, u Podgorici, Grahovu, rodnom Prijedoru. Knjige: "Biste", "O umetnosti i umetnicima".

  1908. - Umro je srpski pisac Milovan Glišiæ, jedan od zaèetnika realizma u srpskoj književnosti. Studirao je u Beogradu tehniku i filozofiju, zatim ureðivao novine i bavio se pozorišnom dramaturgijom. Napisao je tridesetak pripovedaka, dve komedije i prevodio je s francuskog i ruskog, ukljuèujuæi "Rat i mir" Lava Tolstoja. Opisivao je život srbijanskog sela pritisnutog birokratijom i zelenašima. Dela: pripovetke "Glava šeæera, "Roga", "Redak zver", "Šilo za ognjilo", "Prva brazda", pozorišni komad "Dva cvancika", komedija "Podvala".

  1924. - Roðena je srpska književnica Mira Aleèkoviæ, pesnikinja, romansijer i deèji pisac. Dela: zbirke pesama "Tri proleæa", "Tragovi bez stopa", "Noæ ova poslednja", pesme za decu "Podzemni heroji", "Dani razigrani", "Zvezdane balade", "Poljana", "Ljubavi je malo", "Srebrni voz", "Sanjalica", "A ja rastem", romani "Zašto grdiš reku", "Zbogom velika tajno", "Jutro", "Zateèena u ljubavi".

  1924. - Umro je srpski pisac Aleksa Šantiæ, autor antologijskih pesama "Ostajte ovðe", "Emina", "Veèe na školju". Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista "Zora", koji je pokrenuo s Jovanom Duèiæem i Svetozarom Æoroviæem. U Mostaru je osnovao srpsko pevaèko društvo "Gusle". U vreme Aneksione krize, izazvane 1908. austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine, izbegao je u Italiju, zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru. U Prvom svetskom ratu austrougarske vlasti su ga hapsile kao istaknutog srpskog nacionalistu. U poèetku je pisao pod uticajem Branka Radièeviæa, Jovana Jovanoviæa Zmaja i Vojislava Iliæa, ali je potom izgradio vlastiti pesnièki izraz karakteristièan po elegiènim motivima i rodoljubivim temama. Njegovi stihovi su muzikalni a pesme oseæajne, pune ljubavi za nacionalno i socijalno potlaèene, s jakim revoltom protiv tiranije. Prevodio je s nemaèkog i èeškog. Ostala dela: drame "Hasanaginica", "U magli", prevod "Lirskog intermeca" Hajnriha Hajnea.

  1943. - Okonèana je bitka za Staljingrad u kojoj su sovjetske snage nanele teške gubitke Nemcima. Pobeda Crvene armije kod Staljingrada bila je od velikog moralnog znaèaja za slobodoljubive snage u svetu. Ona je pokazala slabost fašistièkih snaga, pojaèala mobilizaciju i angažovanje u borbi svih raspoloživih snaga i sredstava antihitlerovske koalicije.

  1964. - Umro je srpski pisac, kritièar i prevodilac Milan Bogdanoviæ, profesor Beogradskog univerziteta, èlan Srpske akademije nauka i umetnosti. Ureðivao je list "Republika" i èasopise "Danas", "Srpski književni glasnik", "Književne novine". Bio je upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu i predavaè na Filozofskom fakultetu i Fakultetu likovnih umetnosti. Celokupna njegova dela objavljena su u pet knjiga pod nazivom "Stari i novi".

  1971. - Nedelju dana nakon što je oboren režim Miltona Obotea, general Idi Amin proglasio se za predsednika Ugande i vrhovnog zapovednika vojnih snaga.

  Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta
  može.


Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •