Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 10 od 28

Tema: horoskopski znak i strah

 1. #1
  Senior Member icecream avatar
  Datum registracije
  16.01.2005
  Lokacija
  BeOgRaD ... ´´´MiRiJeVo```
  Poruke
  612

  Podrazumevano horoskopski znak i strah

  evo vam ljudi malo da chitate...

  shta mislite na ovo?...ima li malo istine shto se tiche vas i vasheg znaka ?

  Ovan - Strah od ropstva
  Ovan je èovjek kojeg nije lako zaplašiti, jer svako zastrašivanje djeluje kao izazov njegovoj uroðenoj hrabrosti. No kad-tad Ovan postaje svjestan prolaznosti vremena i iz te èinjenice proizlazi njegov strah od starosti i gubitka tjelesne snage i moæi. Iz istog razloga strah ga je i bolesti i ogranièenja koja ona nosi te naposlijetku smrti. Na psihološkom planu, Ovan se pribojava da æe ga okolina ignorisati i da mu neæe biti odano priznanje za njegov trud. U svakom Ovnu postoji podsvjesni strah od zatvaranja ili bilo kakvih ogranièenja fizièke slobode, što je kod predstavnika nižeg tipa ovog znaka glavna prepreka nekontrolisanim izlivima vatrenog temperamenta. Ovnu je svojstveno da na strah reaguje nasiljem, pod geslom "napad je najbolja odbrana"

  Bik - Bauk siromaštva
  Dobro isplaniran život koji Bik vodi ne ostavlja mnogo mjesta strahovima. Ali, strah od siromaštva, dakle od gubitka posjeda i stvari, visi poput Damoklovog maèa iznad života ljudi ovog zemljanog znaka. Buduæi da Bik mora sve kontrolisati, ovaj strah Bika èini još opreznijim i sporijim, pa æe se u skladu s time pribojavati svih situacija u kojima se od njega oèekuje da postupa brzo ili brzopleto. U svoju "imovinu" Bik dakako ubraja i voljenu osobu, pa se njegov strah od siromaštva proširuje i na strah od gubitka ljubavi. Bik je meðu najljubomornijima u zodijaku, a biti ljubomoran u sustini znaèi nemati povjerenja u samoga sebe.On je èestit èovjek koji voli razmirice rješavati mirnim putem, pa Bik osjeæa dobru dozu straha od rovarenja i zazire od zaštite svojih interesa kroz svaðu s okolinom.

  Blizanci - Igra štiti od straha
  Buduæi da sve shvataju kao igru, Blizanci nisu osobito strašljivi. Prije su plahi i reaguju na svaki, i najmanji podsticaj, i ako se ozbiljno uplaše, svoj æe strah brzo uspješno prikriti. Površni Blizanac se pribojava situacija u kojima treba zauzeti odluèan kurs i gdje treba jasno, bez izvrdavanja, izraziti svoju volju. Stoga osjeæa strah od ozbiljnih, strogih, odluènih i sistematiènih ljudi, koji više cijene djela od rijeèi. No, situacija koja miriše na avanturu ili stvarnu opasnost, prije æe radoznalog Blizanca privuæi negoli nagnati na panièan bijeg. Na psihološkom nivou, Blizanac se pribojava starosti, jer smatra da æe zbog nje biti "prikovan" na isto mjesto i postati ovisan o drugima. No još više od starosti, komunikativni Blizanac se boji samoæe i cutnje koju ona nosi, tako da cijeli život provodi u nastojanju da ne ostane sam sa svojim zbrkanim mislima.

  Rak -Mašta pothranjuje strahove
  Gotovo je lakše govoriti o tome na kojem životnom podruèju Rak ne pokazuje strah nego obrnuto. Obzirom da je ovaj èovjek vrlo vezan za porodicu, dom i zavièaj, na top listi strahova tipiènog Raka vodi strah od raspada porodice. Sama pomisao na razvod braka, braènu nevjeru, gubitak ili odlazak djece iz roditeljskog doma i sliène nevolje, Raka gura u duboku depresiju.
  Slièan, gotovo paranoièan strah, pokazuje od preseljenja, gubitka ili ošteæenja doma, i tu je poslovièno bujna mašta ovog znaka u stanju proizvesti gotovo nepreglednu paletu imaginarnih nesreæa i nevolja koje mogu zadesiti njegov dom ili kuæu. Rak se takoðe iskreno pribojava zlobe, osvete, izazivanja, svaða i nesloge, a velik dio svog profesionalnog života provest æe u stalnoj strepnji od šikaniranja od strane nadreðenih.

  Lav -Strahuje od izdaje
  U skladu s osobinama životinje èije ime nosi, Lav je, uz Ovna, vjerojatno najhrabriji èlan zodijaèke zajednice. Pravi razlog njegove odvažnosti krije se u strahu od tuðeg prezira, javne sramote ili neuspjeha. Buduæi da mu je važno tuðe mišljenje, Lav æe izvesti junaèka djela, da ne bi sluèajno ispao kukavicom. Èesto izvede neki pravi podvig samo da se napravi važnim pred okolinom. Buduæi da se radi o fiksnom znaku, Lav se pribojava situacija koje od njega zahtijevaju da mijenja postojeæe stanje, pogotovo ako dinamiku i smjer te promjene on ne može kontrolisati. Dodatno, Lav æe se dosta baviti razmišljanjima o moguæoj izdaji prijatelja ili bliskih suradnika, što æe s vremenom preæi u pravu paranoju. Lavovi na vlasti ili položaju, svojoj listi pridodat æe vrlo snažan strah od naprasnog gubitka položaja i povratka u "obièan puk"..

  Djevica - Zazor od nereda
  Svjesna svog nedostatka hrabrosti, Djevica je dovoljno promuæurna da izbjegava situacije koje zahtijevaju hrabrost kao glavno oružje. Ona temeljno i dugoroèno planira sve moguæe probleme i svoje reakcije na njih, pa kad se neki problem pojavi, ona spremno vadi iz svog arsenala odgovarajuæe rješenje. No, ukoliko se radi o nekoj neuobièajenoj situaciji koju nije predvidjela, moguæe je da æe je strah potpuno blokirati. Pomisao da bi mogla živjeti u neredu ili prljavštini zauzima zapaženo mjesto na listi strahova ovog znaka, kao i strah od dezorganizacije i bezvlašæa. Izuzetno osjetljiva, Djevica cijeli život muku muèi s hipohondrijom, a što se tièe afektivne sfere, bojaæe se izražavanja osjeæanja, bilo vlastitih drugoj osobi, bilo tuðih prema sebi samoj.

  Vaga- Užasavaju je sukobi
  U potrazi za životnom harmonijom Vaga æe se povremeno morati suoèiti i s ljudima koji ne dijele njezine životne vrijednosti. Strah od sukoba, svaða, uvrjeda i grubosti primarni je strah Vage, i samoæe i izolacije.
  Na intimnom planu, Vaga æe se tokom cijelog svog života pribojavati ljubavnog odbijanja, razoèaranja i iskorištavanja, no to je neæe dovoljno zastrašiti da prestane hrliti iz jedne promašene veze u drugu. Naime, ona æe radije prihvatiti suživot s nekim manijakom, nego ostati sama. Kako je Vaga i hipohondar broj dva u Zodijaku (iza Djevice), gotovo i nije potrebno spomenuti da meðu stalno prisutne Vagine strahove pripada i cijela kolekcija strahova od razlièitih bolesti, poèevši od obiène prehlade pa do umišljanja daleko opasnijih poremeæaja.

  Škorpion- Boji se nemoæi
  Naizgled je Škorpion jedan od najhrabrijih znakova zodijaka, no iza hladnokrvne i dijaboliène "maske" krije se biæe koje baš i nije toliko imuno na strahove, iako bi Škorpion volio ostaviti baš takav utisak. Njegov odbrambeni mehanizam od straha je mazohizam, tako da Škorpion ne bježi od opasnosti i nasilja, èak s njima pomalo i "koketira". Kako se radi o najseksualnijem znaku horoskopa, strah od polne nemoæi je tu najizraženiji, a odmah potom slijedi strah od starosti, ovisnosti o drugima, uèmalosti i ogranièenja. Kod Škorpiona takoðer postoji izražen strah od smicalica, izdaje i laži, a u vezi s time, Škorpion se pribojava i situacije da postane žrtva nevjere ili raskida.

  Strijelac-Strah od mucenja
  U svom bezbrižnom i altruistiènom svijetu, Strijelac pronalazi malo pojava koje mu ulijevaju strah. Ipak, kad se naðe u situaciji od mucenja ili ogranièavanja slobode, i taj se optimistièan i vedar èovjek u odreðenoj mjeri uplaši. Takoðe ga ravnodušnim ne ostavlja moguænost da bude žrtvom nepravde, okrutnosti i nasilja, osobito ako oni dolaze od predstavnika vlasti. Još jedna od stalno prisutnih bojazni ovog vatrenog znaka je strah od nepriznavanja zasluga za neki poslovni ili drugi uspjeh i s tim vezano ometanje u napredovanju u poslu ili hijerarhiji. Na širem psihološkom planu, kod Strijelca je prisutno i pribojavanje od nastupa opsteg nereda, odnosno poremeæaja poretka, a u kriznim situacijama Strijelac æe jasno iskazivati strah od ugrožavanja demokratije i graðanskih sloboda.

  Jarac- Strah od tuðeg podsmjeha
  Hladna organizovanost i efikasnost Jarca dobro prikriva i prilièno dug popis bojazni koje more ovaj zemljani znak- Vladar ovog znaka, zastrašujuæia planeta Saturn, pobrinuo se da svaki Jarac, u veæoj ili manjoj mjeri pati od imaginarnih strahova, koji su više rezultat Jarèevih promišljanja o svim (ne)moguæim nepovoljnim ishodima, nego što poèivaju na realnim moguænostima. U ovom odjeljku Jarèeve psihe, èelno mjesto pripada strahu od spletki, podvala i izdaja.
  Na drugom je mjestu strah od nesretnog spleta okolnosti koje, po njegovom uvjerenju, vrebaju samo njega. Posebnu težinu u Jarèevom svijetu straha ima panièna bojazan da bi nekim svojim potezom ili iskazom mogao ispasti smiješan, odnosno postati predmet neukusnih šala.

  Vodolija- Briga za cijeli svijet
  Kod Vodolije postoji stroga podjela na licnu sferu i opstu sferu, u koju ulaze njegovi stavovi o društvu, politici, religiji i sliènom, i strahovi su kod Vodolije podijeljeni po istom principu. Po toj podjeli, Vodolija se može ubrojiti u neustrašive "stanovnike" Zodijaka kad se radi o osobnim bojaznima, no s druge strane ona je prepuna briga koje se tièu opsteg dobra. Užasnuta je pojavama koje su sastavni dio života na Zemlji, poput okrutnosti, nasilja, zloèina, rata, gladi, zagaðenja, nejednakosti po rasi, vjeri, polu i drugim obilježjima, bez obzira prijete li te opasnosti njoj licno ili ne. Vodoliju muèi i strah da æe jednog dana biti prisiljena napustiti svoje ideale pase podvræi vladajuæem sistemu i hijerarhiji, a u licnoj sferi zaèudo najveæu bojazan pokazuje od trajnog vezivanja.

  Ribe- Plaši je sve živo
  Na ljestvici znakova Zodijaka koji najviše naginju strahu, èelno mjesto bez sumnje pripada Ribama. Njihovi strahovi zapravo predstavljaju zbir strahova svih ostalih znakova zodijaka i teško je precizno izdvojiti èega se najviše plaše. Njihov dijapazon strahova ukljuèuje tjelesno nasilje, prijetnje i uvrede, samoæu i odbacivanje, bolest i smrt, a posebno se boje duhova, vampira i drugih èudovišta i likova iz bajki. U skladu s okolnostima u kojima žive, pokazuju strah od katastrofa, vlasti, vojske i sistema uopsteno. U stalnom su strahu od nereda i prirodnih katastrofa, a i obièna gužva i buka, izazivaju u njima nelagodnost koja se granièi s panikom. Usprkos tome zaista dugaèkom popisu strahova, Riba ima sposobnost pronalaženja izlaza i iz najtežih situacija, tako da nije posve paralizovana u trenucima krize.
  ¤…´oLja`…¤

 2. #2
  Senior Member
  Datum registracije
  19.09.2004
  Poruke
  2.316

  Podrazumevano

  Ovan - Strah od ropstva
  Ovan je èovjek kojeg nije lako zaplašiti, jer svako zastrašivanje djeluje kao izazov njegovoj uroðenoj hrabrosti. No kad-tad Ovan postaje svjestan prolaznosti vremena i iz te èinjenice proizlazi njegov strah od starosti i gubitka tjelesne snage i moæi. Iz istog razloga strah ga je i bolesti i ogranièenja koja ona nosi te naposlijetku smrti. Na psihološkom planu, Ovan se pribojava da æe ga okolina ignorisati i da mu neæe biti odano priznanje za njegov trud. U svakom Ovnu postoji podsvjesni strah od zatvaranja ili bilo kakvih ogranièenja fizièke slobode, što je kod predstavnika nižeg tipa ovog znaka glavna prepreka nekontrolisanim izlivima vatrenog temperamenta. Ovnu je svojstveno da na strah reaguje nasiljem, pod geslom "napad je najbolja odbrana"
  tachno je ovo....

  ma koliko se ja bunio...
  ja sam na pointu kad nemam cash za pljugu bolju
  ja ga drkam kad nemam cash da iznajmim drolju...!!!

  ^^

 3. #3
  Senior Member icecream avatar
  Datum registracije
  16.01.2005
  Lokacija
  BeOgRaD ... ´´´MiRiJeVo```
  Poruke
  612

  Podrazumevano

  i ja sam ovan...
  takodje istina za mene...
  ¤…´oLja`…¤

 4. #4
  Senior Member lacikafusil avatar
  Datum registracije
  15.10.2004
  Lokacija
  france
  Poruke
  9.221

  Podrazumevano

  Rak==== Joj kako me to potrefi sto posto istina...

 5. #5
  Senior Member YUGO_BOY avatar
  Datum registracije
  07.01.2005
  Lokacija
  Berlin (Turski grad)
  Poruke
  103

  Podrazumevano

  Ribe- Plaši je sve živo
  Na ljestvici znakova Zodijaka koji najviše naginju strahu, èelno mjesto bez sumnje pripada Ribama. Njihovi strahovi zapravo predstavljaju zbir strahova svih ostalih znakova zodijaka i teško je precizno izdvojiti èega se najviše plaše. Njihov dijapazon strahova ukljuèuje tjelesno nasilje, prijetnje i uvrede, samoæu i odbacivanje, bolest i smrt, a posebno se boje duhova, vampira i drugih èudovišta i likova iz bajki. U skladu s okolnostima u kojima žive, pokazuju strah od katastrofa, vlasti, vojske i sistema uopsteno. U stalnom su strahu od nereda i prirodnih katastrofa, a i obièna gužva i buka, izazivaju u njima nelagodnost koja se granièi s panikom. Usprkos tome zaista dugaèkom popisu strahova, Riba ima sposobnost pronalaženja izlaza i iz najtežih situacija, tako da nije posve paralizovana u trenucima krize.  O da je se bojim vampira,duhova,.....svega se bojim.

  Neverujem sta tu pise.
  Zvezda je moj zivot!

 6. #6
  Senior Member Da_BoSS avatar
  Datum registracije
  02.10.2004
  Lokacija
  up in tha sky
  Poruke
  419

  Podrazumevano

  Škorpion- Boji se nemoæi
  Naizgled je Škorpion jedan od najhrabrijih znakova zodijaka, no iza hladnokrvne i dijaboliène "maske" krije se biæe koje baš i nije toliko imuno na strahove, iako bi Škorpion volio ostaviti baš takav utisak. Njegov odbrambeni mehanizam od straha je mazohizam, tako da Škorpion ne bježi od opasnosti i nasilja, èak s njima pomalo i "koketira". Kako se radi o najseksualnijem znaku horoskopa, strah od polne nemoæi je tu najizraženiji, a odmah potom slijedi strah od starosti, ovisnosti o drugima, uèmalosti i ogranièenja. Kod Škorpiona takoðer postoji izražen strah od smicalica, izdaje i laži, a u vezi s time, Škorpion se pribojava i situacije da postane žrtva nevjere ili raskida.

  Grrrrrr ne verujem u ovakve stvari ali pomalo je tacno
  Ponovo na sceni

 7. #7
  Senior Member vrapche avatar
  Datum registracije
  22.12.2004
  Poruke
  3.341

  Podrazumevano

  Strijelac-Strah od mucenja
  U svom bezbrižnom i altruistiènom svijetu, Strijelac pronalazi malo pojava koje mu ulijevaju strah. Ipak, kad se naðe u situaciji od mucenja ili ogranièavanja slobode, i taj se optimistièan i vedar èovjek u odreðenoj mjeri uplaši. Takoðe ga ravnodušnim ne ostavlja moguænost da bude žrtvom nepravde, okrutnosti i nasilja, osobito ako oni dolaze od predstavnika vlasti. Još jedna od stalno prisutnih bojazni ovog vatrenog znaka je strah od nepriznavanja zasluga za neki poslovni ili drugi uspjeh i s tim vezano ometanje u napredovanju u poslu ili hijerarhiji. Na širem psihološkom planu, kod Strijelca je prisutno i pribojavanje od nastupa opsteg nereda, odnosno poremeæaja poretka, a u kriznim situacijama Strijelac æe jasno iskazivati strah od ugrožavanja demokratije i graðanskih sloboda.


  pa... fifti - fifti

 8. #8
  Senior Member AmeLa_DE avatar
  Datum registracije
  23.09.2004
  Poruke
  761

  Podrazumevano Re: horoskopski znak i strah

  Citirati Originalno postavljeno od icecream
  .Djevica - Zazor od nereda
  Svjesna svog nedostatka hrabrosti, Djevica je dovoljno promuæurna da izbjegava situacije koje zahtijevaju hrabrost kao glavno oružje. Ona temeljno i dugoroèno planira sve moguæe probleme i svoje reakcije na njih, pa kad se neki problem pojavi, ona spremno vadi iz svog arsenala odgovarajuæe rješenje. No, ukoliko se radi o nekoj neuobièajenoj situaciji koju nije predvidjela, moguæe je da æe je strah potpuno blokirati. Pomisao da bi mogla živjeti u neredu ili prljavštini zauzima zapaženo mjesto na listi strahova ovog znaka, kao i strah od dezorganizacije i bezvlašæa. Izuzetno osjetljiva, Djevica cijeli život muku muèi s hipohondrijom, a što se tièe afektivne sfere, bojaæe se izražavanja osjeæanja, bilo vlastitih drugoj osobi, bilo tuðih prema sebi samoj.

  hmm donekle istina
  ma nemam pojma
  inace neverujem u ova sranja ali ovo je pogodilo smrc haha

 9. #9
  Banned
  Datum registracije
  21.11.2004
  Poruke
  320

  Podrazumevano

  a ja sam djevica jebote .......bojim se svega ......

 10. #10
  Senior Member AmeLa_DE avatar
  Datum registracije
  23.09.2004
  Poruke
  761

  Podrazumevano

  u kojem smislu djevica hahahaha
  zekim
  i ja sam
  ali kako..... hahaha

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •