Pronaðen je trojanac u OpenSSH paketu openssh-3.4p1.tar.gz, koji originalno potièe sa OpenBSD FTP servera i njegovih mirrora. MD5 suma originalnog paketa je 459c1d0262e939d6432f193c7a4ba8a8. Trojanac èe navesti raèunar žrtvu da se konektuje na IRC port na adresi 203.62.158.32. Nadamo se da ovaj incident neæe dovesti do veæih problema, ali iz cele prièe treba izvuæi pouku da se svaki paket mora proveriti (MD5, PGP i slièno). OpenSSH na našim FTP serverima je provereno ispravan.