Perl 5.8.0 predstavlja novu generaciju programskog jezika Perl 5 i sadrži sve izmene sadržane u verziji 5.6.1. Od novosti izdvajamo bolju podršku za Unicode, novu U/I implementaciju, novu implementaciju niti, bolju numerièku preciznost, sigurnije rukovanje signalima, veliki broj novih modula, kvalitetniji test regresije, ali i binarnu nekompatibilnost sa prethodnim verzijama. Ukoliko se odluèite za upgrade, biæe potrebno da ponovo kompajlirate sve XS module. Novi Perl možete preuzeti sa naših FTP servera.