Sve verzije Apache Web servera ukljuèujuæi 1.3.24 i 2.0.36 sadrže bagove u rutinama za obradu komadno enkodiranih zahteva. Precizno konstruisani maliciozni zahtevi mogu dovesti do izvšenja proizvoljnih komandi na Win32 i 64-bitnim UNIX platformama koje koriste Apache 1.3 ili do DoS napada ukoliko se koristi generacija 2.0. Na 32-bitnim UNIX platformama ovaj bezbednosni propust dovodi do povrede segmentacije memorije i kraha napadnutnog Apache procesa. Uskoro se oèekuju ispravljene verzije 1.3.25 i 2.0.39.