Izdata je finalna verzija OpenOfficea, najboljeg Open Source paketa za kancelarijske poslove. Novi OpenOffice karakterišu XML format fajlova, API za kreiranje eksternih funkcija, moguænost uvoza i izvoza dokumenata uz podršku velikog broj formata poèev od HTML-a pa do Microsoft Officea XP, moguænost uvoza adresara iz Mozille i LDAP-a, podrška za Unicode, proširene moguænosti štampanja dokumenata i autopilot kao pomoæ pri pisanju složenih dokumenata.