Nakon èetiri godine razvoja, izdata je finalna verzija izvanrednog Open Source browsera Mozilla. Srce ovog softvera, Gecko podržava HTML 4.0, XML 1.0, RDF, CSS1, DOM1, SOAP 1.1, XSLT, XPath 1.0 i FIXptr standarde, a delimièno i CSS2, XHMTL i DOM2. Mozilla se može koristiti na velikom broju operativnih sistema ukljuèujuæi Windows, MacOS, HP-UX, FreeBSD i Linux.