Rezultati 1 do 8 od 8

Tema: Vase dete i horoskopski znaci .

 1. #1
  Senior Member boraf avatar
  Datum registracije
  24.02.2005
  Lokacija
  Stepojevac , Srbija
  Poruke
  17.955

  Podrazumevano Vase dete i horoskopski znaci .

  Ovan

  Vaš mali Ovan nije pasivno, romantièno i nežno dete. Naprotiv, ono je satkano od akcije, neophodna mu je dinamika, jurnjava i dogaðanja. Ne voli mnogo da razmišlja, još manje filozofira i odmah je spremno za delanje. Èim mu neka ideja padne na pamet ono odmah kreæe u njenu realizaciju ne razmišljajuæi uopšte kako to da uradi. Spontano, energièno, ne okleva, voli da predvodi druge, najtipiènije su osobine vašeg deteta. Ono se lako oduševi, zanese i fascinira. Morate mu pomoæi da se malo spusti na zemlju, promisli o posledicama svojih poteza i tek onda krene u akciju. Kada se ništa ne dešava, vaše dete umire od dosade. Tada ga i najmanji impuls na akciju može sto posto angažovati.

  Bez adrenalina u krvi ono ne može normalno da funkcioniše. Èesto se upušta svom silinom u potpuno marginalne stvari samo zato što ne može da podnese mir i ravnodušnost. No kako se brzo oduševi i krene u akciju, tako lako i odustaje ostajuæi neobavljenog posla. Veæ ga je neka druga ideja preokupirala i on kreæe ispoèetka. Ovo nije dobra osobina i vaša intervencija i nadzor su potrebni. Morate vašeg malog Ovna nauèiti da stvari koje se zapoènu, posle dobrog promišljanja i odmeravanja, moraju biti i dovršene. Imajte na umu da je vaše dete roðeno da komanduje, ne da sluša. Ono to èini ne iz liène ambicije ili želje za moæi, veæ zbog ideala. Ono je veliki idealista i èesto mu se dešava da zbog svojih ideala lupi glavom o zid, baš kao pravi ovan. Ono obožava opasnost, rat, avanture i ponekad zna da bude nasilno. Ukoliko ne uspe u svojim namerama, a to se èesto dešava, obuzima ga bes koji iskaljuje na nekom drugom.

  Neæe vam biti lako da korigujete ovakav temperament, ali strpljiv rad i èinjenica da vas vaš mali Ovan voli do obožavanja, mogu vam puno pomoæi. Vaše dete je zbog svog viška energije i neprestane jurnjave èesto izloženo povredama. Brojni ožiljci na njegovom telu ( najviše na glavi ) svedoèiæe, kada odraste, o burnom detinjstvu. Ali na njega povrede nemaju velikog uticaja. Ako padne, raskrvari koleno, samo æe ustati, stresti sa sebe prašinu i nastaviti da juri za loptom kao da se ništa nije dogodilo. Ono što je drugoj deci dovoljan razlog da zatraže roditeljsku negu ili pomoæ lekara, vašem detetu je normalna pojava koja nikog ne bi trebala da uzbuðuje. Inteligencija vašeg deteta je aktivna, intuitivna i kreativna. Ono istovremeno može da prima, shvata i reaguje. Ponašanje je u velikoj meri definisano intuicijom i instinktima. Kod njega racionalno zaostaje za instinktivnim. Zato je ono sposobno da iz zamršenih situacija prvo nalazi rešenje.

  Pri tome ne vodi raèuna o moguæim rizicima, po sebe samog najviše. Njegov entuzijazam je i njegova velika vrednost i izvor nedaæa koje ga prate. Vaša roditeljska uloga je da ga podržite, ne gušeæi njegov entuzijazam, i ukažete mu da shvati odnos izmeðu uzroka i posledice. Porazi ga obeshrabruju i nije spremno da ih prizna. Tu je takoðe vaša uloga bitna. Morate ga nauèiti da izgubljena bitka ne znaèi izgubljeni rat i da se to svakome dešava. Nauèite ga da se ne opredeljuje odmah za prvo rešenje koje mu padne na pamet. Tražite od njega da pronaðe i obrazloži nekoliko moguæih rešenja, a onda neka objasni zašto se odluèilo za dato. Ovakvo vežbanje ima neverovatno pozitivan uticaj i ispravlja karakterne " greške " vašeg deteta. Vaše dete je otvoreno, strasno i toplo. Kada je ljubav u pitanju ono se ne štedi. Na njemu se vidi da li nekog voli ili ne. Ono teško može da sakrije svoje emocije. Osobe koje voli sklono je da idealizuje.

  Bez obzira šta da se dogodi vaše dete æe biti na vašoj strani, voleæe vas do obožavanja. Spremno je da se žrtvuje za osobu koju voli i u ime ljubavi. S druge strane ono je ljubomorno i posesivno. Zaštitnièki raspoloženo zna da bude naporno sa svojom strašæu i prohtevima. Vaš mali Ovan je društvena osoba. Najviše voli drugare sliène njemu sa kojima misli da može izmeniti svet. Zbog potrebe za avnturama i opašnošæu, naivno i otvoreno, vaše dete može biti privuèeno problematiènom decom. Imajte ovo na umu i kontrolišite sa kime se druži i u kakvom društvu se kreæe. Vaše dete poštuje hijerarhiju i autoritete, ali ne trpi da se neko prema njemu ponaša previše autoritativno. Zato je kod njegovog vaspitanja važno da delujete malo iz ugla autoriteta, koji vi neosporno jeste u njegovim oèima, a malo i iz ugla drugarstva, kojie ono lako prihvata. Na njega pohvale neuporedivo više utièu nego grdnja. Ako nešto uradi i ne dobije pohvalu za to veæ mu je sve jasno. Grdnja bi samo izazvala kontra efekat. Nauèite vaše dete da se odmara, da bude svesno potreba svoga organizma. Sobu mu držite provetrenu, bez buke, bez jakih boja i oštrih ivica na nameštaju.

  Obezbedite da je u ambijentu u kome vaše dete najviše boravi opasnost od povrede minimalna. Zaštitite strujne i plinske instalacije od moguænosti kontakta sa vašim detetom. Posebno sklanjajte od njega šibice i upaljaèe. Vaše dete školu doživljava kao mesto gde se može istaæi. Zato je vrlo revnosno i rado je pohaða. Voli da sedi u prvoj klupi, dobrovoljno briše tablu i trudi se da bude zapaženo od strane nastavnika. Poštuje i voli stroge, ali praviène nastavnike i tada je puno volje za radom i uèenjem. Bistro je i ima sve uslove da bude dobar ðak i još bolji sportista jer poseduje brzinu i energiju, pa mu mnogi sportovi odgovaraju. Kod Ovnova je slaba taèka glava. Èesto imaju migrene, sinuse, upale, groznice. Takoðe su skloni alergijama.


  Bik

  Vaš mali Bik je mirno i naizgled lenjo dete, koje ne želi da menja svet koji ga okružuje. Sposobno je da mu se prilagoðava u cilju svojih interesa i èvrsto hoda po zemlji. Na spoljašnje podsticaje reaguje kada ima konkretne ciljeve, kada raspolaže èinjenicama i kada shvati situaciju u kojoj se nalazi. Oprezno je i nije sklono improvizacijama. Teško se odluèuje za akciju, ali kada najzad krene tada je koncentrisano na cilj, uporno, tvrdoglavo i teško ga je pokolebati, a kamoli odvratiti od namera . Ponekad mu takvo ponašanje više šteti nego što koristi, ali vaše dete je takvo i tu se malo šta može popraviti. Vaše dete je realista u potpunosti. Ono živi u sadašnjosti, uživa u ovom trenutku i ovom vremenu. Ima dobro razvijen oseæaj koje su to vitalne stvari koje èine osnovu života i neophodne su svakome.

  Nije idealista i ne bori se za imaginarne stvari. Od vas æe od malih nogu tražiti vrlo konkretne odgovore na vrlo životna pitanja. Voli lepe ovozemaljske stvari, dobru hranu, poslastice, piæe, muziku, dobru i luksuznu garderobu i druge materijalne stvari. Ono zna da ceni novac, svesno je da se on mora zaraditi i zato je štedljivo, ali i popustljivo prema sebi. Na sebe je spremno da da i poslednji dinar samo ako mu to prièinjava zadovoljstvo. Jednom reèju vaše dete je okrenuto u potpunosti ovozemaljskim uživanjima.

  Mali Bik je pametan, strpljiv, senzualan i nežan. Vaš uticaj na njega je velik. Potrebno je da mu pomognete da razume vezu izmeðu duhovnog i materijalnog. Razvijajte mu maštu ne potiskujuæi njegov prirodan oseæaj za realnost. Takoðe je važno da shvatite da vaše dete ima svoj sopstveni ritam i mada on može biti spor nemojte ga ubrzavati. Ni pod kojim uslovima ga nemojte forsirati niti porediti sa drugom življom decom. Moglo bi da postane nabusito i još tvrdoglavije i " teže ". Njegova inteligencija je èulna, empirijska i stvarna. Njena praktièna strana je dominantna, a takoðe se odlikuje i odliènom memorijom. Vaše dete voli opipljive stvari, ono želi da oseti, dodirne, èuje. Vaš zadatak je da ga nauèite da ide dalje, da se ne zaustavlja na nivou svog materijalistièkog pragmatizma i hedonizma. Ono treba da shvati da postoji i druga strana stvarnosti, neopipljiva na prvi dodir, ali isto tako bogata i znaèajna.

  Vaše dete traži sigurnost u porodiènoj ljubavi i vezano je za svoj dom. Zahteva veliku i iskljuèivu ljubav. Voleti za njega znaèi biti pažljiv, nežan, posveæivati puno vremena njemu i njegovim potrebama. Ono je vrlo nesreæno ako primeti da mu poklanjate nedovoljno pažnje ( po njegovom mišljenju ), a podelu ljubavi sa bilo kim ne prihvata uopšte. Zato morate biti pažljivi prilikom ispoljavanje svojih emocija ne samo prema vašem malom Biku veæ i prema osobama iz vaše zajednièke blizine. Simpatije ili antipatije vašeg deteta su trajne jer do njih dolazi spooro i promišljeno. Njegovu ljubav nije lako zadobiti. Ono ima sklonost da se lakše vezuje za osobe koje poseduju neka materijalna dobra, lepa odela, zanimljive igraèke, bogat džeparac. Nauèite ga da se ispod tih spoljnjih efekata èesto skrivaju loši drugovi. Objasnite mu da se ispod skromnog odela nalazi drugar koji je plemenit i koji ga više voli od nekog drugog nakinðurenog paradera.

  Mali bik je u svemu iskljuèiv, pa i u prijateljstvu. Ozbiljan, privržen, pouzdan prema osobama koje su stekle njegovo prijateljstvo, što nije ni malo lako i za šta treba vremena. Iako voli društvo svojih vršnjaka ono nije spremno da zarad igre i drugarstva menja svoj metod i stil. Potrebno je da ga tu korigujete, na diplomatski naèin, kako bi bilo spremno da prihvati razlièita ponašanja. Vaša uloga u njegovom vaspitanju je nezamenjiva. Ne samo da vas voli, veæ se ono i ugleda na vas. Ako vi nešto kažete da je tako, onda on to prihvata i braniæe kao svoj stav. Zato budite sa njim otvoreni, suoèite ga sa vašim vrednostima, ali i sa vrednostima drugih ljudi. Na taj naèin æe uvideti razlike meðu ljudima i proširiti svoje horizonte. Vaše dete ima razvijeno oseæanje za vlasništvo i posed. Zato može delovati kao egoista, ali nije. Poštujte taj njegov oseæaj i starajte se da ipak ne postanje škrto i samoživo. Ukažite mu na sreæu koju pruža davanje. Vaše dete ima suptilne estetske oseæaje za svih pet èula. Zato je naklonjeno svim vrstama uživanja. Ukažite mu na štetnost preterivanja u njima i poduèite ga, npr, da i skromnija trpeza može biti izvor zadovoljstva

  Vaše dete u zabavištu ili školi izloženo je riziku grupnog rada. Zbog svoje sporosti i potrebe da se pokorava samo svom unutrašnjem ritmu, ono u grupnom radu može biti obeshrabreno jer su druga deca brža i dinamiènija. Od samog poèetka skrenite pažnju vaspitaèu na tu osobinu vašeg malog Bika kako bi se on pravilno postavio. Ne treba mu zamerati zbog nedostatka brzine u uèenju i savlaðivanju školskog gradiva. Treba hvaliti njegovu vrednoæu, dobro pamæenje, upornost i ukazivati mu na tuðe primere brzine i efikasnosti. Na taj naèin neæete kod njega pobuditi ljubomoru i aktivirati njegovu tvrdoglavost, veæ ga podržati i ohrabriti. Razvijajte maštu kod vašeg deteta, objašnjavajuæi mu stvari za koje se interesuje, igrajuæi se zajedno sa njime. Nauèite ga da se raduje i bude bezbrižno. Ako vam to poðe za rukom niko se više neæe radovati životu od vašeg deteta.

  Mali Bik voli prirodu, selo, seosko domaæinstvo sa imanjem, stokom, udobnu kuæu u kojoj se nešto dešava, kuva, sprema. Imajte to na umu i priuštite mu sve to u što veæoj meri. Ono ima potrebu kada se igra da ta igra ima svrhu u proizvodnji neèega, nekoj koristi i dobitku. Igre èiji je jedini cilj zabava i razbibriga nisu stimulativne za vaše dete. Vaše dete nije sportski tip ali mu je poveæana fizièka aktivnost neophodna. Pešaèenje, vožnja bicikla, plivanje sasvim su prihvatljivi za njega. Samo ga nemojte terati da se takmièi i sve æe biti u redu. Fizièka aktivnost je potrebna jer je vaše dete gurman i èesto ima problema sa težinom. Od poslastica se ne odvaja. Fizièka aktivnost je utoliko potrebnija jer popravlja cirkulaciju i odstranjuje toksine iz organizma.

  Slabe taèke kod Bikova su grlo, krajnici, èeste upale, vrat i spondiloza. Oni su èesto jake i robusne graðe i solidne konstitucije. Skloni su ka gojenju i od toga se mogu èuvati pravilnom ishranom.


  Blizanci

  Ako ste roditelj malog Blizanca morate nauèiti da odgovarate na hiljadu pitanja. Moraæete da budete struènjak ili bar poznavalac mnogih razlièitih oblasti, jer se vaše dete neæe specijalizovati za jednu stvar. Naprotiv, njega sve interesuje, neprestano ima potrebu za konverzacijom i u tom pogledu je neumorno. Ono ima potrebu da prenosi drugima što oseæa i misli pa zato prièa i brblja o svemu i svaèemu i sa svakim ko mu se naðe pri ruci.Vaše dete je nadareno, lepršavo, ležerno, neopipljivo i promenljivo. Nije sposobno da se veže za jednu ideju ili osobu.

  Zbog nastojanja da zadovolji svoju veliku znatiželju ono inklinira ka površnosti iako je sposobno da pronikne u suštinu stvari. Vaš zadatak je da tu njegovu nestalnost i površnost korigujete. Insistirajte da zapoèeti posao samostalno završi do kraja, jer ono zapoèinje puno stvari istivremeno i nije u stanju sve da ih završi pa ostavlja puno toga nedovršenog. Insistirajte da pravi selekciju i pomognite mu da utvrdi prioritete. A kada jednom to uèini onda ga nauèite da se skoncentriše na to i ne dozvoli da mu sporedne stvari odvlaèe pažnju. To neæe biti lak posao pošto je vaše dete neverovatno raznovrsno i radoznalo. Dok mu vi prièate, pogled mu je veæ na drugoj strani, a misli, ko zna gde.

  Inteligencija vašeg deteta je veoma mobilna. Zbog nje je ono okretno i snalažljivo, u malo reèi ume da se iskaže, racionalno i logièno. Zato je potrebno da njegovom otvorenom duhu ostavite slobodu izbora i kretanja. Ono ne trpi nikakve stege, veoma je nekonvencionalno i nije mu lako nametnuti mišljenje i stav. Za svoje dete se ne plašite da æe potpasti pod uticaj neke loše osobe ili društva. Ono je neprestano u potrazi za dogaðajima i najveæe zadovoljstvo mu èine sloboda izbora i nesputanog kretanja. Ono se oduševljava, menja, premešta sa mesta na mesto i slièan je pèeli koja leti sa cveta na cvet, a da pri tome retko kad sleti na neki od njih.

  Možete oèekivati da æe vaše dete imati problema u iskazivanju svojih emocija. Iako je ležerno i šarmantno ono ima problem i sa stalnošæu emocija. Zato ostavlja utisak da ne ume da voli, odnosno da je to veštaèko i neiskreno. Znajte da ono ima neodoljivu potrebi za ljubavlju, ali istovremeno i potrebu za intelektualnom nezavisnošæu. Zbog toga je preplašeno da ne postane neèiji posed u ime ljubavi. Zato se drži sa strane kada su emocije u pitanju. Spremno je da flertuje, ali kontroliše svoje emocije i èuva svoju nezavisnost u svakom pogledu i po svaku cenu. Vaša uloga je da mu ukažete da iskazivanje emocija prema nekom ne znaèi i " podpadanje " pod njegov uticaj. Slobodno iskazivanje emocija je važan faktor u emotivnom i duhovnom razvoju vašeg deteta. Morate mu pomoæi da se oslobodi svog straha o gubitku slobode i nezavisnosti. Treba ga nauèiti i da ima obzira prema tuðim oseæanjima. Razvijte kod njega odgovornost prema drugom. To bi ste mogli postiæi nabavkom malog psa, maèke ili neke druge domaæe životinje. Starajuæi se o njoj vaše dete æe istovremeno postajati odgovornije i shvatati potrebu za nežnošæu.

  Vaše dete ima veliku potrebu za druženjem, u protivnom mu je dosadno. Iako zna i samo da se igra ipak to èini radije u društvu. Raznovrsnost drugova i drugarica sa kojima je okružen ga inspiriše i motiviše. Ono je ponekad u stanju da se brzo zasiti nekih drugova koji po njemu nisu zanimljivi. Najviše ga privlaèe vesela, ðavolasta deca sa kojima je u stanju da uèini razne nestašluke. U društvu je prilagodljivo i lako se nameæe svojom interesantnošæu, zanimljivim prièama, idejama i smislom za humor. Prilièno je blage naravi, nije zlopamtilo, ume da prašta i vodi raèuna da nikom ne uèini zlo. Nauèite ga šta je prijateljstvo, da je za njega potrebno vreme kako bi se izgradilo i odgovornost kako bi se oèuvalo i ojaèalo.

  Detetu Blizancu su potrebni roditelji širokih pogleda i otvorenog duha. U takvom ambijentu se ono nesmetano razvija. Prema njemu morate biti èvrsti i uporni, ali na jedan suptilan naèin. Morate stalno uticati na njega jaèajuæi njegovu samodisciplinu i odgovornost. Nametnite mu obaveze i insistirajte da ih izvršava. Nemojte se ni truditi da mu odgovorite na sva njegova pitanja jer æe vas to iscrpsti. Njemu je to upravo i cilj da dignete ruke od njega kako bi radilo šta želi, a ne ono šta treba. Svoj autoritet kod deteta nije lako izgraditi, ali je neophodno. Razvijajte kod njega samokritiènost i samoanalizu jer je ono vrlo èesto sebièno i samoživo.

  Kada je vaspitanje i obrazovanje u pitanju, vašem detetu su potrebni strogi vaspitaèi i nastavnici, ali sa duhom. Njegovu živahnost i bistrinu trebaju poštovati i ne držati ga u strogim okvirima i šablonima. Tada æe ono biti dobar ðak, a u protivnom se može desiti da mu škola postane dosadna i da vreme provedeno u njoj smatra izgubljenim. Kontrolišute kako ispunjava svoje školske obaveze kod kuæe jer vaše dete ima osobinu da ga sve privlaèi osim onoga što je u datom momentu najvažnije za njega. Pomozite mu da stvori radne navike i da se pridržava jednog ustaljenog ritma. Vaše dete ima potrebu da se izrazi kroz igru i one u mnogome doprinose njegovom fizièkom i psihièkom razvoju. Potrebne su mu dinamiène igre i sportovi; mirne igre koje traže strpljenje i nerve nisu za njega. Ono ima potrebu za otvorenim i širokim prostorima pa ga zato èesto vodite u prirodu. To je korisno za zdravlje zbog èistog vazduha, ali i zbog upoznavanja jednog sveta tako drugaèijeg od grada i njevove vreve. Mir i tišina su neophodni vašem detetu jer je ono po prirodi dosta nervozno. Izbegavajte veæe fizièke napore jer kondicija nije jaèa strana vašeg deteta.

  Najslabije taèke kod Blizanaca su respiratorni organi ( bronhitis, astma ) i nervi. Dete morate nauèiti pravilnom disanju i odmaranju. Ono ima veliku potrebu za spavanjem jer je veoma akivno i dosta se troši.


  Rak

  Kada je vaš mali Rak u pitanju treba znati da on ne žuri da odraste. Sreæan je što je mali, što je zaštiæen od svoje majke i porodice. Plaši se da æe, kad odraste, izgubiti deo vaše ljubavi i nežnosti i trudi se da pokaže kako mu je neophodna vaša zaštita, pažnja i ljubav. Vaše dete se plaši nepoznatog, nepredvidljivog i stalno se vezuje i krije iza vaših skuta. Ono živi izmeðu stvarnosti i svoje mašte. A njegova mašta je izuzetno bogata, kreativna i umetnièki nadarena. Zato mu je potrebna èvrsta osnova kako bi bilo sasvim sigurno da æe brzo pronaæi svoj mali svet, da neæe zalutati i izgubiti se. Nije spremno da rizikuje i trudi se da se skoro identifikuje sa svojom okolinom.

  Vaše dete veoma suptilno doživljava ambijent u kome se nalazi i razna emotivna stanja kroz koja prolazi. Misleæi da je to sluèaj i sa drugim osobama ono èesto pokušava da zloupotrebi tuðu osetljivost i sentimentalnost, mada u suštini nije ni licemerno ni zlonamerno. Morate mu pomoæi da shvati da to nije dobar metod za ostvarenje željenog cilja. Usled svoje preosetljivosti vaše dete trpi veliki uticaj meseèevih mena. Njegovo emotivno stanje, njegov unutrašnji mir, velike bure emocija i strasti, naizmenièno se smenjuju, Zato je u pojedinim fazama njemu neophodna roditeljska nežnost, pomoæ i pažnja. Bez nje ono samo veoma teško može prebroditi ove promene. Za vaše dete se nikad ne može prognozirati kako æe izgledati.

  Ono je nežno i simpatièno, veselo i tužno u isti mah, plašljivo, duboko emotivno. To je zato jer ono u sebi sadrži dva lica koja se meðusobno bore za prevlast i meðusobno prepliæu. Prvo lice je introvertno, vezano za porodicu, privrženo prošlosti, navikama, inhibirano i neodluèno. Drugo lice je ekstravertno, željno promena emocija, avantura i dinamike. Vaša pomoæ je neophodna detetu kako se ne bi uvuklo u ljušturu sveta svoje imaginacije, lenjost i inertnost. Treba ga usmeravati da se što više kreæe u realnom svetu, veselo i optimistièno, kako bi uvidelo da su opasnosti spoljašnjeg sveta manje nego što ono zamišlja. Vaše dete je osoba maštovite, intuitivne i zato veoma kreativne inteligencije. Možete biti sigurni da ono ima sklonosti ka umetnosti u svim njenim oblicima. Ta sklonost nosi sa sobom specifièno viðenje svega što mu se dešava. Zato æe, recimo, kada prièa o bilo èemu, sve okititi i obojiti, preterati u doživljavanju svake pojedinosti i na kraju se u svemu tome izgubiti ne uspevajuæi da iskaže suštinu.

  Nemojte ga koriti zbog toga, naprotiv, pohvalite njegovu imaginaciju, ali ga nauèite da stvari postavi na svoje mesto. Jer ono ne ulazi u suštinu stvari i nema racionalan pristup. Rakovi, slièno Ribama, oseæaju stvari uz pomoæ svoje intuicije i velikog senzibiliteta. Vaš zadatak je da ne potiskujuæi to što je uroðeno vašem detetu, uvodite u " celu prièu " i logiku, racio i na taj naèin pomognete vašem detetu da uspostavi pravilnu komunikaciju sa realnim svetom. Bogatstvo sa kojim vaše dete opaža svet oko sebe je vrlo raznovrsno, vedro i živahno. Ono zna da se izrazi prièajuæi, pišuæi, pevajuæi, svirajuæi ili slikajuæi. Zato mu nabavite potrebne rekvizite kako bi se izrazilo na adekvatan naèin, kroz igru. Animirajte ga liènim primerom i uèestvujte sa njime u svemu tome. Vaša podrška i bavljenje njime su za njega od presudnog pozitivnog uticaja. Na taj naèin ga veoma jaèate i uèite da buduænost pruža velike moguænosti za sreæu i uspeh. Vaše dete æe celog života biti, u izvesnoj meri, zavisno od drugih i njihove ljubavi.

  Njegov odnos prema drugima odreðen je odnosom prema roditeljima koji na njega vrše ogroman uticaj, posebno majka. Zato je bitno da taj odnos izmeðu njega i vas pravilno postavite vodeæi raèuna o tome da je to za njega osnova celokupnog kasnijeg odnosa sa drugim osobama. Nemojte preterivati u nežnostima i izlivima ljubavi jer æete ga na to naviknuti kao na normalnu pojavu, a to baš nije sluèaj u realnom svetu. Moglo bi se desiti da takav odnos oèekuje i od drugih osoba, što bi ga uèinilo izuzetno zavisnim i ranjivim. Kod malih Rakova treba obratiti pažnju, znatno više nego kod dece roðene u drugim znakovima, kada je u pitanju dolazak druge bebe. Kod njih to može imati katastrofalne posledice i potrebna je vaša taktiènost. Mali Rak živi u strahu da bude napušten pa dolazak drugog deteta kod njega taj strah višestruko pojaèava.

  Objasnite mu da ga vi i dalje volite i da je novoroðenèetu potrebna vaša, ali i njegova pažnja i ljubav. Prosto ga involvirajte u sve što se dešava oko nove bebe. Prijateljstvo i druženje sa drugom decom istog uzrasta je važno za pravilan razvoj vašeg malog Raka. To je najbolja prilika da on " izaðe iz svog oklopa ", kako u njemu ne bi tumarao gubeæi kontakt sa realnim svetom i postajuæi samoživ. Iako je stidljiv i emotivan mali Rak æe u kontaktu sa drugom decom razvijati svoje ambicije, prouzrokovane skrivenim rivalstvom, tražeæi naèina da se iskaže i nametne. Vaše dete æe se u školici ili školi interesovati za rad onoliko koliko mu vaspitaè ili nastavnik pokloni poverenja i ljubavi. Njemu je neophodna toplina ambijenta da bi ga stimulisala. U protivnom æe brzo izgubiti volju i biti samo fizièki prisutan. Škola je veoma važan faktor odvajanja vašeg deteta od majèine suknje.

  Zato uspostavite dobar kontakt sa njegovim vaspitaèima i nastavnicima i zajednièki pomognite vašem detetu da uspešno prebrodi ovu veliku i za njega bolnu promenu. Bavljenje sportom se preporuèuje i vašem detetu. Tu su na prvom mestu sportovi na vodi. Mada ga sport ne privlaèi kao umetnost ono može postiæi lepe rezultate u raznovrsnim sportovima. Što se zdravlja tièe, Rakovi imaju osetljiva pluæa i stomak. Znaju da budu hipohondri, ali su dosta otporni na bolesti, mada su èesto krhkog izgleda.


  Lav

  Lavovi su osobe koje vole da dominiraju, ozbiljne i dostojanstvene. Možete biti uvereni da æe vaše dete jedva èekati da odraste i neæe od malih nogu imati potrebu da se krije iza vaših skuta. Njegova sujeta se veoma rano uoèava, ono se ponaša superiorno i voli da nameæe svoju volju okolini, pa i vama. Njegov odnos prema životu je takav da drugi treba da se brinu o svakodnevnim sitnicama, nezgodama i obavezama, a njega treba da obožavaju i da mu se dive, rade za njega i služe mu.

  Vaše dete od malih nogu voli skupe i luksuzne stvari. Ako mu ponudite nešto skromno i obièno, mogli biste nehotice da ga uvredite.

  Ali nemojte se zbig toga sekirati. Ono zna da se uvredi, ali zna i da oprosti jer nije zlobno i zlopamtilo. Ono vrca optimizmom i potrebom za kreacijom. Ima permanentnu potrebu da se eksponira i nametne svima koji ga okružuju. Zato mu to i omoguæite, neka iskaže sebe i svoje talente. Nemojte ga ogranièavati i onemoguæavati da se iskaže na svoj sopstveni naèin. Oseæaj slobode je od vitalnog znaèaja za njegov razvoj kao deteta. Za vas je najbolje da se povinujete njegovim željama i delujete iz drugog plana, ne dirajuæi njegovu sujetu.

  A vaša uloga u njegovom vaspitanju naravno ne dolazi u pitanje. Mali Lav je nepopravljivi optimista i idealista i nije ni izbliza svestan da živi u svetu koji nije ni optimistièan ni idealan. Ali to mu ne smete direktno reæi, veæ ga malo po malo " spuštajte na zemlju ", vodeæi strogo raèuna da se ne razoèara pri tome. Ono od vas oèekuje viteški stav i podršku, baš kao što se i on ophodi prema vama. Nauèite ga da prihvati ljudske mane i slabosti jer one takoðe èine èoveka, baš kao i njegove vrline. Vaše dete æe braniti svoje stavove po svaku cenu. Takoðe æe štiti svoje drugove od jaèih i agresivnijih, spremno da dobije i batine. I njih æe trpeti iz ponosa. Zato morate naæi naèina da obuzdate njegovu instinktivnu potrebu za vlašæu, kako se kasnije ne bi ponašao okrutno i prepotentno. Ako vam to poðe za rukom, odgajiæete uspešnog i ostvarenog èoveka. Inteligencija vašeg deteta je kreativna, logièna i usmerena na sintezu.

  Zbog svoje ambicioznosti ono æe pokušati da ostvari i nemoguæe projekte. Ono je svesno svoje snage, ali je èesto precenjuje. Zato mu ukažite da je njegov plan neostvarljiv, na taktièan i diplomatski naèin, vodeæi raèuna da njegovo samoljublje ne bude poljuljano. Treba mu sugerisati odluke i rešenja. Svako nametanje je pogrešno. Ako tako postupite vaše dete æe razumeti argumente i prihvatati ih. Bolje je da delujete preventivno nego da ono doživi neuspeh. Mali Lavovi, baš kao i odrasli, teško podnose poraz. I tu biste imali šta da poradite. Uèinite da vaše dete shvati da u životu ne cvetaju samo ruže, veæ da treba iæi i po trnju i da nas u tome niko ne može zameniti. Vaše dete ima veliku potrebu da voli i bude voljeno. Ono ne može da postoji u ambijentu u kome nema ljubavi i topline.

  Ono iskazuje svoju ljubav pažnjom i pomalo na teatralan naèin, kao što uostalom radi i mnoge druge stvari. Voli kada mu izražavate zahvalnost, a vi ste zaista uvereni u njegovu ljubav. Ljubav je za vaše dete inspiracija u kreativnosti. Za njega bi bilo poražavajuæe da shvati da ga osoba koju obožava ne voli. Zato morate vašeg Lava nauèiti da ne bude previše oduševljene i zaljubive prirode i da svoje emocije ponekad zadrži za sebe. Tako æe biti manje ranjiv i osposobljeniji za surovi svet odraslih. Vaš mali Lav voli kada je okružen prijateljima jer u takvom ambijentu on dolazi do izražaja. Druženje i prijateljstvo je njegova nasušna potreba i treba mu omoguæiti da je zadovolji. Podržavajte ga u njegovim nastojanjima da se igra sa drugovima, jer ono nije u stanju da se igra i zabavlja samo sa sobom.

  Prosto ono sve što radi kao da radi zbog drugog, a ne zbog sebe. U društvu je ono plemenito i mudro. Zna da organizuje igru i njome upravlja. Potrebno je da ga korigujete da bude manje nametljiv, a više razuman i skroman. Nemojte dozvoliti da njegov ego nabuja do te mere da smeta svima i svemu oko njega. Narcizam vašeg deteta neæete moæi da iskorenite, ali treba da ga uèinite podnošljivim i najmanje štetnim po njega samog. To æete najlakše postiæi ako mu stavljate do znanja da nije samo na svetu i da i drugi imaju ista prava i potrebe kao i ono. Ukazujte mu na njegove greške, otvoreno i sa puno nežnosti i razumevanja. Dete Lav mora da shvati da nametanjem svoje volje i ukusa drugima može stvoriti prazninu oko sebe. Objasnite mu bez dramatizovanja da svako ima pravo na slobodnu volju i vlastiti ukus. Vaše dete ima jaku želju za afirmacijom. Zbog toga je sklono da zanemaruje praktiène svakodnevne, ali ipak neophodne životne stvari i da traga za naèinima svoje afirmacije. Tu ga morate korigovati i davati mu svakodnevna sitna zaduženja kako bi stalno bio u kontaktu sa realnošæu i na zemlji. Kada je škola i obrazovanje u pitanju vaše dete je dosta zahtevno.

  Na njega ima uticaja samo vaspitaè ili nastavnik koji se uspeo nametnuti kao izuzetna liènost. Mali Lav se grozi proseènosti i morate paziti da zbog toga ne uzgradi pogrešan odnos prema školi i obrazovanju. U suštini ono je disciplinovano, taèno i uredno i ima visoke moralne principe. Svoje obaveze i dužnosti kada jednom prihvati uredno ih izvršava sa dozom zadovoljstva. Trudite se da dete zavoli školu i obrazovanje, Kasnije æe sve iæi samo i kao po loju. Kada su sportovi u pitanju vašem detetu najviše odgovaraju kolektivni jer u njima može da se iskaže pred drugima i na na neki naèin nametne. Ono voli oseæaj pobede i priznanja koja je prate. Ipak, samo od sebe se neæe mnogo interesovati za sport, bar ne u poèetku i potrebno je da ga stimulišete da poseæuje sportske dogaðaje i uvidi znaèaj sporta za razvoj fizièke i duhovne snage. Što se zdravlja tièe Lavovima su slabe taèke srce i nervi. Vitalni su i lako pobeðuju bolesti koje obièno dolaze naglo praæene groznicom. Vaše dete mora dovoljno spavati ( što neæe uvek rado èiniti ) i odmarati se da nadoknadi snagu koju prekomerno troši.


  Devica

  Vaše dete je smerno, na spoljašnje utiske reaguje na razuman i kontrolisan naèin. Za njega svet nije jednostavan i površan. On sve što se oko njega dešava analizira u svojoj glavici i tek onda dela. Device od malih nogu pokazuju osobinu analitiènosti. To se konkretno manifestuje kao odreðena doza nepoverljivosti prema onome što dobro nije upoznalo. Zato deluje i zabrinuto, star-malo u svakom sluèaju previše realistièno za svoj uzrast. Oseæanje reda i mere stvari, veliki je kvalitet vašeg deteta. Normalno se razvija ukoliko je okruženo mirnom i konstruktivnom atmosferom u porodici. Ono voli da zna ustaljeni red stvari i brze promene i nepredviðeni dogaðaji deluju frustrirajuæe na njega.

  Zato mu morate pomagati iskazujuæi mu svoje poverenje, polako ga navikavati na novine i davati mu impulse za akciju. Podrška je potrebna svakom detetu, a pogotovo vašoj maloj Devici koja je pomalo povuèena i stidljiva.

  Device su sklone da se zadovoljavaju prouèavanjem stvarnosti, a kada treba krenuti u neizbežnu akciju, jer život nije analiza i studiranje, nemaju èesto dovoljno smelosti. Vaše dete se pomalo plaši emocija i instinkata. Spontanost nije njegova osobina. Naprotiv ono je kompleksno, trudi se da sagleda celokupnost stvari koje se odvijaju oko njega i zato je rezervisano i kasni sa akcijom. Za vaše dete ništa nije ni crno ni belo. Ono veruje da može sve da objasni i sredi. Ono skuplja, akumulira, analizira i tek onda rešava. Tada je vrlo ozbiljno i ubedljivo. Voli da je korisno i ima želju da uèestvuje u onome što rade roditelji, pomažuæi im na taj naèin. Potrebno je da mu to i omoguæite. Naðite mu neku smislenu aktivnost koja je vezana za vaš posao ili dnevne aktivnosti i niko neæe biti zadovoljniji od njega. Inteligencija vašeg deteta je logièna, analitièna i sintetièna. Ono je racionalno i razum ima uvek prioritet u odnosu na emocije.

  To naravno ne znaèi da vaše dete ima siromašan emotivan život. Ne, ali su logika i razum uvek ispred emocija i instinkata. Ono skriva svoje emocije i potrebno je da delujete na njega da ih nauèi slobodno iskazivati. Prisustvo oseæanja nije slabost i ne treba imati strah zbog toga. Vaša strpljiva asistencija može puno da pomogne vašem detetu da kao odrasla osoba ne bude previše povuèen i da se lakše nosi sa životnim problemima. Jer razum i logika nisu dovoljni u životu, a ponekad mogu da budu i loš savetnik. Vaša mala Devica ne izražava svoja oseæanja èesto i sa velikim izlivima nežnosti. Ona vas neæe grliti i ljubiti svakih pet minuta. Rezervisanost u ispoljavanju emocija potièe od straha da bi mogla biti odbaèena. Zato vaše dete zauzima neku vrstu odbrambenog stava izbegavajuæi jaèe emocije. Nasuprot tome, potrebno mu je da vi ispoljavate pažnja i ljubav prema njemu. Tako æe od malena nauèiti da se ne plaši ljubavi i ispoljavanja emocija.

  Ako stekne poverenje u vašu ljubav, stvoriæe se svi uslovi da se otvori i prema drugima. Kada su u pitanju odnosi sa drugima, vaše dete je privrženo, pažljivo sluša druge i sklono je da deli savete. Saoseæa sa drugima u njihovim teškoæama i puno je razumevanja za tuðe slabosti. Rado pomaže i spremno je da se žrtvuje za osobu do koje mu je stalo. Ali takvih osoba nije na pretek jer malo ko može zavrediti poverenje vašeg deteta. Ono ne idealizuje nikog, pa ni sopstvene roditelje. Uopšte, odnos vašeg deteta prema životu nije uživanje i zabava veæ niz smislenih i svrhovitih aktivnosti. Ono je veliki kritièar ideja emocionalnog i misterioznog porekla, veliki praktièar. Vaše dete voli životinje i to možete iskoristiti u vaspitne svrhe. Nabavite mu kuèe ili maèe i ono æe biti veoma sreæno zbog toga.

  Njegove reakcije u igri sa ljubimcem su spontane, nežne i instinktivne. Taj mali psiæ ili maèe imaju veoma pozitivnu ulogu u emocionalnom razvoju vašeg deteta, tako veliku da æete biti zaèuðeni time. Ali i tu budite oprezni kako vaše dte ne bi kasnije više volelo životinje od ljudi ( što se kod Devica dešava ). Prevelika èuvarnost i štedljivost mogu postati poroci. Zato nauèite svoje dete da se odvoji od starih stvari i da nešto pokloni roðaku ili drugu. Kada je obrazovanje u pitanju vaše dete je veoma vredno i metodièno. Voli da odlazi u školu i ima potrebu za znanjem i duhovnom hranom. Grupni rad u školi mu pomaže da bi se uporedilo sa drugima i steklo poverenje u samog sebe, jer ponekad o sebi misli da je možda inferiorno u odnosu na druge. Mada vaše dete ne voli da se istièe i drži se drugog plana ipak mu je veoma važno da i drugi znaju šta ono radi i imaju pozitivno mišljenje o tome. Važno je da se vaše dete što više igra i zabavlja. Igre poput magiène kocke, raznih konstrukcija u kojima se nešto spaja i reða, i druge koje zahtevaju logiku su najbolje za njega.

  Takoðe su dobre i igre sa drugom decom u kojima vaše dete rado igra malog doktora i pregleda drugu decu, kao i veæ pomenute igre sa domaæim životinjama i kuænim ljubimcima. Kada je sport u pitanju, on je posebno koristan za Device, jer su one prvenstveno intelektualni tipovi. Grubi sportovi otpadaju, ali su tenis, ping-pong, gimnastika i folklor dobro došli. Treba se kloniti veæeg fizièkog napora, ali pravilno izabran sport je važan za fizièki i psihièki razvoj vašeg deteta. Znak Device je vezan za abdomen, digestivne funkcije i nerve.

  Device se plaše bolesti i kod njih je najèešæe prisutna hipohondrija. Zato budite svesni da se i vaše dete plaši bolesti i da ga najmanja neprijatnost ili povreda brinu. Problemi sa varenjem su na psihièkoj osnovi zbog anksioznosti i nervoze koje blokiraju normalan tok metabolizma u organizmu. Tu je potrebna vaša pomoæ kako zdravlje vašeg deteta ne bi bilo previše ugroženo. Nauèite ga da se stara o svom zdravlju tako što æe korigovati neke svoje preterane zabrinutosti i strahove. Zabava i smeh su ponajbolja preventiva i lek za zdravstvene tegobe. Kada je ishrana u pitanju, koja je najviše u funkciji zdravlja, vaše dete je takoðe probirljivo i osetljivo.


  Vaga

  Dete Vaga je izuzetno šarmantno, voli lepotu i zavisi u velikoj meri od svoje okoline. Ono neæe živeti zatvoreno u svom svetu, izbegavajuæi kontakte sa drugima i kloneæi se uživanja, zadovoljstava i lepote. Naprotiv ono je komunikativno, sa naglašenim smislom za diplomatiju i upuæeno na druge. Neodluènost je problem koji prati Vage. Uvek su u nedoumici kada treba da biraju. Imaju veliku potrebu za ravnotežom i teško biraju, znajuæi da je izbor uvek raðanje potencijalnog konflikta i postojanje moguænosti da budu povreðeni. Svaèije mišljenje poštuju i kada imaju posla sa više suprostavljenih mišljenja pokušavaju da stvari rešavaju kompromisom.

  Tu su šampionu i u stanju su da pomire naizgled nepomirljive krajnosti. Zato je vaše dete popustljivo i izbegava sukobe. Iako je malo kao da zna da se svaki sukob na kraju završava popuštanjem i dogovorom. Veoma mu je važno vaše mišljenje, ali i mišljenje okoline. Ono æe i tražiti od vas da se izjašnjavate veoma èesto, po mnogim pitanjima. Primetiæete da se na kraju odluèuje ipak za varijantu koju samo želi, ali su svi stekli utisak kako deli njihovo mišljnje i sluša njihov savet.

  Vaše dete voli životne radosti i trudi se da ih uživa. Zna da se mora truditi da bi došao do tih zadovoljstava, ali se lako obeshrabri. Ako vidi da mu napor da dostigne neki cilj ne daje rezultate ono se obeshrabri i odustaje, bez namere da pokuša ponovo ili na drugi naèin. Tu mu je neophodna vaša asistencija. Morate ga usmeravati da jedan neuspeh nije smak sveta i da postoji više naèina da se ostvari isti cilj, Kod vašeg deteta je izražena potreba za harmonijom. Ono se trudi da stvara takvu atmosferu, veruje u sklad, estetiku i ima smisla da ih izgradi. Ono se teško odluèuje za ulazak u konflikt, èak i ako neko pokušava da pomuti njegov svet. Ali kad se najzad odluèi, onda se velikom silinom bori protiv nepravde.

  Vage su po svom položaju u Zodijaku znak ravnoteže, jednakosti i harmonije. Zato vaša mala Vaga, bez obzira da li je deèko ili devojèica, usklaðuje oba pola, muški i ženski princip. Deèak æe biti naklonjen lepoti i umetnosti, ali mu to neæe smetati da pokazuje svoju muževnost. Devojèice æe se koristiti duhom da dosegne oblasti koje su tradicionalno rezervisane za muškarce, ali joj to neæe zasmetati da uživa u tome što je žensko.

  V azdušni znaci, poput Vage koncentrisani su na mentalni domen. Razmena ideja im je veoma važna, vole da èuju suprotna mišljenja i pronaðu odgovor na sva pitanja. Vaše dete je obdareno za argumentaciju i može uvek posredovati izmeðu krajnje suprostavljenih stavova. Ono æe težiti da sjedini suprotnosti i postigne kompromis. U tom cilju je sklono diskusijama i ima osobinu da uðe u svaku bitku i brani obe ideje, èas jednu èas drugu. Do izražaja dolazi njegova diplomatiènost i pravednost. Od malih nogu pokazuje prave civilizacijske manire i užasava ga saznanje da postoje ubistva, ratovi, nepravde, ugnjetavanje slabijih od strane jaèih,... Morate mu pomoæi da bar delimièno shvati da svet nije idealan i da nema sveopšte pravde, kako ne bi kasnije, kad odraste, postao Don Kihot da se bori sa vetrenjaèama. Pomozite mu da shvati, ma koliko to bilo bolno, da u današnjem svetu materijalna dobra stoje iznad vrednosti ljudske duše.

  Kada su u pitanju emocije vaša mala Vaga æe ih otvoreno iznositi. Imate utisak da ona uživa i u tome što može da vam iskaže svoju naklonost i ljubav. U šarmiranju svoje okoline Vage su bez premca, ali uzvraæaju uvek onoliko koliko primaju, uvek " vagajuæi " i vodeæi raèuna o ravnoteži. Male Vage su zaljubljene u sve i svašta, malu macu, kucu, lepo odelo,.... . Njima je potrebna ljubav da bi mogli normalno živeti. Zato treba vašem detetu da otvoreno iskazujete ljubav i da mu je pružate. Ono neæe nikad zloupotrebiti to što zna da ga bezrezervno volite. U obrnutom sluèaju, ako ste škrti u pokazivanju ljubavi prema njemu to raða kod njega nesigurnost i razoèaranje koje se pretvara u patnju. Vaše dete æe se truditi da vaš porodièni ambijent uèini u svakom pogledu što prijatnijim. Njegovi estetski maniri ga teraju da sreðuje stan, kuhinju, trpezu i ukrašava je detaljima koji odaju utisak rafiniranosti i lepote. U takvom ambijentu, ako u kuæi vlada red i harmonija, ako se roditelji meðusobno slažu i dopunjuju, Vaga æe se razvijati u dobrog i uspešnog èoveka. U ambijentu gde su ukuæani nervozni, drski, gde se raspravljaju i svaðaju, vaše dete æe biti traumatizovano i takvo ostati i kao odrastao èovek.

  Vaše dete je tipièan primer društvenog i maštovitog deteta. Ono ne podnosi samoæu i trudiæe se da uvek bude okruženo krugom drugara i prijatelja. Gotovo da svojim prijateljima ne zna da kaže ne, pa može postati predmet iskorišæavanja. Vodite o tome raèuna i korigujte takvu situaciju ukauzjuæi detetu da ne sme da toleriše stvari koje su štetne po njega samo zato da bi drugom udovoljio ili da mu se ne bi zamerio. Vaše dete je veoma osetljivo na nepravdu i tada ima hrabrosti da to otvoreno iznese. Podržavajte ga u tome, ali vodite raèuna da ne preteruje u svom idealizmu i traženju " veène pravde ".

  Tokom vaspitavanja svog deteta vodite raèuna da ono ne voli prisilne odnose, veæ mirne i prijateljske. Ono izbegava konflikte i neæe se boriti da po svaku cenu dokaže da je njegova koncepcija najbolja. To nije rezultat slabosti veæ karakterna osobina sa pozitivnom konotacijom. Vaše dete je u veæoj meri altruista nego što je individualista. Pošto vaše dete nije nadareno nekoj èeliènom voljom i nije spremno da trpi jake napore, potrebno je da ga podržavate u njegovim nastojanjima da se afirmiše na naèin kako ono to najbolje zna. Ono voli zadovoljstva života i nauèite ga postepenim naporima koje mora uložiti da bi uživalo u onome što voli. Pri tome budite enrgièni i na momente strogi. Uèite ga da pravi izbor, da donosi odluke bez straha od posledica koje one mogu izazvati.

  U vaspitno-obrazovnom procesu vaše dete traži uzajamnu ljubav izmeðu sebe i svog vaspitaèa, odnosno uèitelja. Ako je to ostvareno i rezultati u školi æe biti dobri. U protivnom ono zna da se ulenji i radi samo onoliko koliko mora. Zato morate voditi raèuna i paziti da ne popusti u školi. Inaèe vaše dete je dovoljno inteligentno da sa lakoæom savlada gradivo, ali je kod njega problem motivacije. Kada je sport u pitanju odgovaraju mu sportovi koji zahtevaju živahnost i veštinu, lepotu pokreta i stava. Plivanje, gimnastika, biciklizam i slièno. Sportovi u kojima ima i najmanje grubosti ne samo da mu ne leže nego ga i užasavaju.

  Kada je zdravlje u pitanju Vage imaju problema sa jetrom, bubrezima i slabinskim delom, kožom i nervnim sistemom. Njihovo zdravlje je u direktnoj korelaciji sa njihovim emocionalnim stanjem. U principu vaše dete æe biti dobrog zdravlja, ali mu kondicija neæe biti jaèa strana. Brzo se zamara i potrebni su mu što èešæi kraæi odmori.


  Škorpion

  Imate izuzetno ponosno i pravièno dete, koje se ne da lako oblikovati i vaspitavati. Ono je uporno, otporno, borbeno i agresivno. Veliki je individualista, zagonetno i mistièno, sebi i drugima. Ima naglašen karakter još od malih nogu i boriæe se da odbrani svoje lièno mišljenje. Instinkt igra važnu ulogu u životu vašeg deteta. Ono poseduje veoma osetljivi instinkt i voðeno je njime. Intuitivno oseæa svet oko sebe i u stanju je da pronikne u njegove dubine i shvati suštinu. Mrzi laž i licemerje; zato mu mogu priæi samo oni koji imaju jasan i otvoren nastup. One druge odmah oseti i zatvori se u svoju ljušturu te na njega ne mogu vršiti nikakav uticaj.

  Kada se posveti nekom cilju onda je to u potpunosti i nema te teškoæe pred kojom bi ustuknulo. Ono ne podnosi slabost kod drugih, ali je spremno da pomogne slabijima i nemoænima.

  Psihologija vašeg deteta je takva da se ono stalno nadmeæe samo sa sobom. Njegova priroda je sastavljena iz dve razlièite celine, koje se naizmenièno ispoljavaju. Jedna je svetla i otvorena, a druga mraèna i zatvorena. Zbog toga vaš mali Škorpion nikad nije sasvim dete, naivno, bezazleno i bespomoæno. No to ne znaèi da mu vi niste potrebni. Vi samo morate shvatiti njegovo ponašanje na ispravan naèin i pravilno mu pristupiti. Njegovo ponašanje dosta èesto deluje èudno, kapriciozno i komplikovano. Morate znati da su njegovi kvaliteti sasvim nesvakidašnji jer njega nagon tera da pronikne u suštinu stvari i laka površna slièica o svetu ne predstavlja mu baš ništa. On je prezire i traži egzistencijalnu dubinu i praiskonske korene u svemu što ga okružuje i dotièe.

  Deca Škorpioni su izuzetne inteligencije, dubinske i kritièki usmerene. Ona ne prihvataju ništa " zdravo za gotovo " i teže sve da analiziraju. Vaše dete je sumnjièavo i zna da spoljnji izgled vara. Zato æe pokušavati da pronikne ispod spoljnje fasade. Radoznalo je i veoma ga privlaèe tajanstvene i mistiène stvari. Ima sklonost ka istraživanju i uvek æe se truditi da spozna pravu istinu. Tek tada æe biti zadovoljno, ali æe pre toga sa neverovatnom upornošæu, svojstvenoj Škorpionima, neprestano preispitivati sve, a najviše sopstvene stavove i mišljenja. Možete oèekivati od vašeg deteta mnogo pitanja, ali ga ne mogu zadovoljiti vaši površni i lakonski odgovori. Potrebni su mu konkretni odgovori, a nekad je dovoljno samo da ga dovedete u kontakt sa predmetom njegovog pitanja. To æe ga zadovoljiti i postaæe objekat njegovog pomnog prouèavanja. Važan mu je kontakt sa prirodom i potrebno je da mu ga omoguæite u što veæoj meri.

  Priroda je jedna od retkih stvari koja ga može fascinirati. Takoðe, vaše dete je veoma zainteresovano o pitanjima veènosti, beskonaènosti, života i smrti, te nekim drugim metafizièkim pitanjima, što obièno izaziva èuðenje kod starijih. Najbolje æete mu pomoæi ako mu ne nameæete svoje mišljenje, ukazujuæi da na tu temu postoje razni odgovori i doktrine. Morate mu ostaviti prostora da ono samo ima šta da istražuje i o èemu da razmišlja. Vaše dete svoje simpatije ili antipatije prema drugoj osobi pokazuje otvoreno. Ono ili voli ili ne voli. Njegova oseæanja su uvek intenzivna. lako plane i dugo se ne smiruje. Uvrede ne zaboravlja, a poniženja koja su mu naneta vraæa, makar prošlo puno godina nakon toga. Nemojte ga tretirati kao malog i ni ne pokušavajte da ga prevarite, jer æe na to odgovoriti agresijom i nikad vam neæe zaboraviti. Dobar je drug, ali je veoma opasan protivnik, Svoje stavove brani po svaku cenu.

  Veoma je posesivno i ljubomorno, pa u odnosu sa njim to uvek treba imati na umu. Prema prijateljima je iskreno i privrženo. U njegovu lojalnost nemojte uopšte sumnjati. Sve što od njega zadraži njegov drug ono je spremno da ispuni. Nekad u tome može preterati i uraditi nešto na svoju štetu. Tu je potrebna vaša korekcija jer mu morate pokazati da ne mora po stoti put da dokazuje prijateljstvo. Meðutim i on to isto traži od drugih. Ako mu samo jednom ne uèinite po volji u stanju je da prekine prijateljstvo zauvek. Dakle vaše dete ima dosta težak karakter, za neka svaodnevna merila i potrebno je puno truda da ga uoblièite u željenom pravcu i omekšate.

  Ono smatra da ste vi izuzetni, èim ste njegovi roditelji. Veoma vam je privrženo i traži bezuslovnu ljubav. Vašem detetu su potrebni jaki roditelji sigurni u sebe. Nemojte mu nikad braniti ono što sami radite. Ako dete uvidi nesklad izmeðu vaših reèi i dela, spremno je da vam to osudi jer su mu moralni principi veoma važni. Na njega možete uticati samo mirnoæom i hladnokrvnošæu. Nervoza, vika i grdnja na njega nemaju nikakav uticaj. Vašem malom Škorpionu je potrebno ne preterano strogo, ali ipak èvrsto i pravilno vaspitanje. Vaše dete traži dinamiku i morate mu omoguæiti uvek aktivnosti. Trudite se da ono pravilno iskoristi svoj dinamizam. Važan mu je oseæaj slobode i nesputanosti. Nauèite ga da i drugi imaju na to pravo. Seksualnost Škorpiona je veoma izražena. Vaše dete æe veoma rano pokazivati zanimanje za razliku meðu polovima i obasipati vas pitanjima na tu temu.

  Odgovarajte mu bez ustruèavanja, tolerantno i lucidno vodeæi raèuna o njegovom uzrastu kako bi vas pravilno razumelo. Da bi vaspitaè ili nastavnik motivisao vaše dete u vaspitno-obrazovnom procesu, potrebno je da mu se ono divi. Takoðe je potrebno malom Škorpionu dozvoljavati da aktivno uèestvuje u radu i pita sve što ga interesuje. Tada æe ono biti veoma stimulisano za obrazovanje i uložiti svu svoju veliku energiju i strast kako bi postiglo što bolje rezultate. U suprotnom, ako se vašem detetu ne sviða nastavnik, ono æe biti nemirno, ometaæe nastavu i zagorèavati mu život. Vaše dete je individualista i ne uklapa se lako u grupni rad, kakav podrazumeva obrazovanje u školama.

  Ono æe grupni rad prihvatiti samo ako je neophodan i zanimljiv. Pri tome ono ima izraženu potrebu da se nametne drugima u grupi. Kod vašeg deteta postoji potreba za rušenjem i uništavanjem. Kroz igru to možete uoèiti jer æe ono brzo demolirati svaku igraèku, porušiti sve kule u pesku, sneška beliæa i slièno. Pri tome æe se uprljati, što mu veoma godi. Nemojte ga sputavati u tome. Odvojite mu kutak u stanu ili dvorištu, obucite ga u staro odelo i niko neæe biti zadovoljniji od njega. Ono voli žestoke sportove kao što su boks ili karate. Od grupnih sportova to je fudbal jer je u osnovi to jedan od najžešæih sportova. Meðutim ono nema oseæanje mere i može se desiti da prevaziðe svoje fizièke snage zanesen igrom ili sportom. Potrebno je da bdijete nad njime, kako se to ne bi desilo. Slabe taèke Škorpiona su reproduktivni organi, bešika i rektum. No njegova najslabija taèka kada je zdravlje u pitanju je to što ono ne priznaje bolest i ignoriše njene posledice. I tu precenjuje svoje sposobnosti i vitalnost.


  Strelac

  Strelac pripada vatrenim znacima i karakteriše se dinamiènim temperamentom. Vaš mali Strelac je zato veoma živo i nestašno dete kome je teško da se dugo zadržava na jednom mestu. Kretanje i dogaðanja su neophodni da bi se vaše dete dobro oseæalo. Po karakteru je entuzijasta, plemenit i ekspanzivan. Voli da fantazira, da putuje, kontakte i avanture. Sanjar je koji se trudi da postigne harmoniju izmeðu svog sveta i sveta realnosti. Promenljivog je raspoloženja pa u toku jednog dana može biti veseo i tužan, brbljiv i æutljiv, lakomislen i mudar.

  To je odlika tzv. dvostrukih znakova kojima pripada i Strelac i koji stalno pokušavaju da usklade kontradiktorne tendencije i postignu harmoniju izmeðu duhovnog i materijalnog. Vaše dete poseduje intuitivnu imaginativnu inteligenciju.

  Sklono je da putuje u mašti ka novim prostorima i da doživljava nove avanture. To mu je jedan od naèina da pobegne od dosade i monotonije i svega što ogranièava njegovo polje interesovanja. Njemu je uvek potrebna odreðena doza adrenalina u krvi. Samo je tada u svom elementu i normalno funkcioniše. Kod njega su izražene težnje da prevaziðe samog sebe i sve izazove koji stoje pred njim. Zbog toga može da se sukobi sa realnošæu jer entuzijazam i oduševljenje, koje poseduje u ne malim kolièinama, nisu dovoljni da se prevaziðu sve prepreke koje mu stoje na putu. Ponekad mu se dešava da od svog cilja, koji se nalazi u oblacima, ne vidi gde su mu noge. Tu je potrebna vaša intervencija. Nauèite ga kako da se organizuje, priprema i promišlja šta ga sve èeka da bi postigao svoj cilj. Potrebno je da razvijate kod njega strpljivost, istrajnost i opreznost. Mora shvatiti da bez poznavanja realnosti nije moguæe ništa uraditi, makoliko to uzvišeno bilo.Razvijajte kod njega kritièki smisao jer on veruje i ima poverenja u sve i svakoga.

  Za vašeg malog Strelca je veoma važno da zna da u vama i svojoj porodici ima potporu i ognjište na koje se može uvek osloniti i kome se može uvek vratiti. Iz toga on crpi svoju snagu i vitalnost, pa æe i kada odraste uvek ostati privržen svojoj porodici i domu bez obzira gde se nalazio i šta radio. Vaše dete je veoma spontanog i otvorenog karaktera i zaljubive je prirode. Ima puno osoba koje voli, ali njegova ljubav je prilièno nestalna. Intuitivno oseæa da ga ljubav ogranièava i nije spreman da žrtvuje svoju slobodu zarad neèije ljubavi. Da bi ste na to uticali razgovarajte sa njime puno o odnosu meðu ljudima i nastojte da shvati da prava ljubav ne mora da znaèi i meðusobno sputavanje. U protivnom bi, kada odraste, vaše dete moglo da ostane neženja ( odnosno neudata ). Prijateljstvo je veoma važno u životu vašeg deteta. Ono je pošten i iskren prijatelj koji svako može samo poželeti. Spremno je sve da uèini za drugove i zbog toga se dešava da ispadne i naivno. Ali. njemu je sve što radi lepše ako pored sebe ima i svoje prijatelje.

  Èesto reaguje veoma impulsivno da bi zaštitio prijatelja ili da bi se nametnuo kao voða ili pobednik i time stekao naklonost drugova. Objasnite mu da æe do željenog cilja doæi samo ako radi obazrivo i planski. U protivnom može proizvesti suprotan efekat. Vaš mali Strelac je vrlo plemenit, jer je njegov znak pod pokroviteljstvom Jupitera, a uz to i vrlo darežljiv. Neæe se libiti da svoje igraèke, užinu pa èak i delove odeæe, da svojim drugarima. Ako to uèini, nemojte ga prekorevati veæ mu nemojte kupiti nove. Tako æete ga naterati da štedi i èuva svoje stvari. Nemojte mu braniti da sprovede svoje zamisli, ali mu odreðujte naèin kako to da uradi i zahtevajte prethodnu kritièku analizu o svrsishodnosti toga što je naumio. Vaše dete veoma mnogo oèekuje od života, ali nije realista i ne shvata koliko je složeno dospeti do postavljenih ciljeva. Ono je sanjar, lako se oduševi, lako se zagreje, ali nije spreman da podnese napore da bi ostvario cilj.

  Zato ga usmeravajte na lakše ciljeve koje može postiæi uz male napore kako bi postepeno nauèio da savladava teškoæe koje æe ga èekati kad odraste. Dakle vaš zadatak je da mu pomognete da pronaðe naèin kako bi hodao po zemlji umesto po oblacima, èemu je on sklon po svom temperamentu i karakteru. Vodite raèuna o èinjenici da je vaše dete krajnje dobronamerno i veoma naovno. To druga deca iz njegove okoline mogu zloupotrebiti i navesti ga da napravi glupost. Pustite ga neka ispašta posledice svoje akcije, a potom razgovarajte sa njime otvoreno i iskreno. vaše dete poseduje izuzetno visoke moralne vrednosti i sa njime ima efekta samo otvoren i iskren razgovor. Za njega je najveæa kazna neiskrenost i nerazumevanje. Morate vaspitati vaše dete u veoma širokim okvirima. Ono ima potrebu za idealima, duhovnim i moralnim vrednostima i filozofskim spoznajama. Zato ne sme biti vaspitano u nekim strogim okvirima i dogmatski. U korelaciji sa njim morate pokazivati sliène poglede kao i ono, maštu i razumevanje.

  U suprotnom bi efekat vašeg lošeg vaspitanja mogao biti veoma štetan. Dete bi se povuklo u sebe i bilo neverovatno pasivno, ispunjeno unutrašnjim frustracijama. Upamtite da mali Strelac zahteva ne samo puno vašeg angažovanja veæ i pravu meru stvari. A to nije lako, ali æe uroditi plodom. Deca Strelci u principu vole zabavište i školu, jer su tamo okruženi drugom decom. No kada su radne navike u pitanju, tu je malo teže. Ono voli ako je vaspitaè ili nastavnik otvorena liènost koja deci pruža priliku da uèestvuju i da se iskazuju. Ako je to osoba koja vodi monolog i strogoæom nameæe autoritet, onda se može desiti da vaše dete pruža otpor prema školi i svojim obavezama.

  Vaše dete je talentovano za jezike, geografiju, ali i za mnoge druge predmete. Pomozite mu da stekne radne navike, da bude malo istrajnije i rezultati neæe izostati. Igra je veoma znaèajan faktor u odrastanju vašeg deteta. Ako ništa ne radi njemu je veoma dosadno i zato se uvek sa neèim zabavlja, juri, skaèe i zabavlja se na sebi svojstven naèin. Upamtite da mnogi Strelci i kada odrastu u srcu ostaju deca. U toku igre ono se upušta u avanture, izmišlja razne dogaðaje i oponaša liènosti sa kojima se poistoveæuje. To su obièno junaci iz deèije literature, veliki putnici, vitezovi i slièno. Voli knjige i obožava kada mu vi èitate deèju literaturu, Robina Huda ili Alisu u zemlji èuda. Uspešno je u bavljenu raznim sportovima. Naroèito mu odgovaraju kolektivni sportovi i igre sa loptom. Borilaèki sportovi takoðe. Strelèevima su slabe taèke, kada je zdravlje u pitanju, bedra, slabine i butine. Vaše dete je osetljivo na prehlade i obolenja disajnih organa. Vodite raèuna da bude prikladno obuèeno u skladu sa spoljašnjim vremenskim uslovima, jer ono to samo ne zna. Za njega je najbolji lek redovan i dobar san.


  Jarac

  Vaše dete je ozbiljno i realnim oèima posmatra život i stvarnost oko sebe. Deluje smireno, strpljivo i istrajno. Ne govori mnogo i ništa ne radi što bi mu trošilo energiju i vreme zabadava. Povuèeno je, ne voli gužvu, zabave, proslave i ostale kolektivne manifestacije. Ono nema vremena za gubljenje, živi u svom svetu i obuzeto je svojim poslovima. Iako još dete, budite da ono ima svoj cilj i da polako, ali sigurno koraèa ka njemu. Zato vaše dete možda i vama samima izgleda kao star-malo, a o okruženju i da ne govorimo. Možete pomisliti da je vaše dete sporo i lenjo, ali to nije tako. To je privid jer se mali Jarac nikuda ne žuri. Takoðe može vam se èiniti da je vaše dete hladno i neemotivno.

  Pogrešan utisak jer je to zato što su Jarèevi pomalo depresivni i ne umeju uvek da se najbolje izraze. U stvari ono se plaši da drugome kaže šta oseæa. Tu je potrebno da mu pomognete, da postignete da vam veruje i da vam se poveri. na taj naèin æete pomoæi vašem detetu da ne bude previše zatvorena osoba kada odraste. Vaše dete je izuzetno ambiciozno. Ima potrebu da savlada i kontroliše svaku situaciju u kojoj se naðe. Njegova inteligencija je analitièna i dubinska. Ono veruje samo èinjenicama i dokazima, pa vam zato nekad može izgledati i kao neverni Toma. Ono prosuðuje hladnokrvno, barata samo sa èinjenicama, nikada ne radi na brzinu i rezultat je uspeh u zakljuèivanju.

  Vaš mali Jarac ume i te kako da se zagreje za neku stvar i tada ona u potpunosti zaokupljuje njegovu pažnju i energiju. Neka vas to ne brine. Pomažite mu da ostvari svoje ciljeve i dosegne visine. Utièite da se kreæe u društvu dece koja su razlièitog karaktera od njega. Tako æe obogatiti svoje iskustvo i izbeæi bojazan da boravi samo u svom svetu. Kada je ljubav u pitanj, tu se vaše dete ne snalazi najbolje. Ono nije u stanju da iskaže ljubav koju nosi u sebi, a i kada to èini onda je to vrlo nevešto i ne prepoznatljivo. Njemu je porodica jedino mesto za koje vezuje ljubav i snažne emocije. Ono mora biti sigurno da ga neko bezrezervno voli i tek tada je spremno da uzvrati istom merom. Da bi se u to uverio potrebno mu je puno vremena pa zato Jarèevi nisu zaljubive prirode i teško je steæi njihovu naklonost, a još teže ljubav. Ali zato, ako to nekom poðe za rukom, ako proðe sve testove i sumnje i izdrži sva iskušenja koja mu Jarac postavi na putu sticanja njegove naklonosti i ljubavi, tada može biti siguran da je Jarèeva ljubav iskrena i dugotrajna.

  Vaše dete treba da shvati da je vaša ljubav prema njemu bezuslovna i da nikad neæe doæi u pitanje. Pokažite mu je i to èinite èesto, mada se on neæe uvek prepustiti vašem tepanju i milovanju. I tada on prihvata vašu ljubav, ona mu imponije. To mu pomaže da postane mekši i kasnije u životu uspe da zavoli i druge osobe. Vaše dete ima malo pravih prijatelja. Postoje dva razloga. Prvi je što je ono dosta nepristupaèno za drugu decu, a drugi je što ono to ni samo ne želi. Druga deca ga izbegavaju jer je ono kritièki nastrojeno i ponekad je u stanju da ih, nenamerno, uvredi. Vaš mali Jarac je previše ozbiljan u poreðenju sa decom svog uzrasta i nisu mu zanimljiva. Ono se ne smeje na uobièajene deèje nestašluke i nije prepuno smisla za humor. Zato je vaše dete ustvari usamljeno.

  Ono treba neko svoje mesto, okruženo stvarima koje voli, da bi na miru èitao, razmišljao i radio ono što voli, daleko od gužve i buke. Pokušavajte da vašeg malog Jarca izvlaèite iz njegovog skrovišta kako ne bi postao pustinjak. Dovodite u kuæu zanimljive ljude i zamolite ih neka prièaju šta rade i zašto to rade. Vaše dete æe ih pažljivo slušati i upijati šta govore. Uèestvovaæe u konverzaciji, postavljati pitanja koja mu nisu jasna. Na taj naèin ne samo da obogaæuje svoje znanje i poglede veæ i uèestvuje u kolektivnim aktivnostima i prijatno mu je u društvu. Upamtite, njega mogu da privuku i saèuvaju mu pažnju samo ozbiljne i interesantne prièe i ljudi. Vaše dete je preterano odgovorno i ima oseæaj neke neobjašnjive krivice. Odgovorno je na braæu i sestre, na porodicu, na druge, znane i neznane.

  Potrebno je da mu pomognete da se toga delimièno oslobodi kako bi lakše i sretnije živeo. Ukljuèite se u ono što radi i pokušajte da delite odgovornost sa njime. Nemojte mu dozvoliti da preterano èita, uèi i radi. Kada pretrpi neuspeh pomozite mu da to lakše preboli i nemojte dozvoliti da se sukobi sa problemima prevelikim za njegov uzrast. Trudite se da mu pokažete da je život lep, interesantan i radostan. Vama veruje i vi æete ga svojim liènim primerima pre uveriti nego drugi ljudi i deca prema kojima je nepoverljiv. Pokažite mu da je èovek društveno biæe i da je život lepši u društvu. Kada je obrazovanje u pitanju, vaše dete neæe u poèetku blistati. Njemu je za sve potrebno vreme. I da se uklopi prema vaspitaèu, nastavniku i razredu. Na kraju krajeva vaše dete je sporo jer ide u dubinu, pa druga snalažljivija deca bolje od njega prolaze. Ali dok ona brzo uèe i još brže zaboravljaju, vaš mali Jarac i u školi gradi kuæu od temelja.

  Usvojeno znanje je trajno, na njega se nadovezuju nova znanja i uskoro æe vaše dete prevaziæi drugu decu i postizati sve bolje i bolje uspehe u školi. Važno je da mu obezbedite miran kutak u kuæi kako bi moglo da se koncentriše na uèenje. Dok druga deca mogu da uèe i rade svoje školske obaveze i u društvu, pored televizora, vaše dete zahteva usamljenost i tišinu. K ada je igra u pitanju i ona u velikoj meri odražava karakter vašeg deteta. Ono ne voli jurnjavu, galamu i rasipanje energije. I kada se igra to mora biti pouèno i sa ciljem. Igrajte se i vi sa njime i razvijajte kod njega kreativnost. Neka nešto pravi, gradi, nešto korisno i svrsishodno. Šetajte sa njime i komentarišite ono što vidite, arhitekturu, prirodu, ljude. Omiljena igra vašeg deteta je èitanje.

  Ono voli knjige istorijskog karaktera, enciklopedije, više je sklono filozofiji nego umetnosti. Vaše dete obožava prirodu i treba koristiti svaki trenutak da bude u kontaktu sa njom. Ako imate vrt, podarite mu jedan mali kutak da ga zajedno obraðujete i uživaæete oboje u nicanju i rastu biljaka. Vaše dete ne zna da se odmara. Nauèite ga opuštanju. Bavljenje sportom je preporuèljivo, ali to ne smeju nikako biti neki žestoki sportovi, veæ i sportovi koji odgovaraju stanju njegovog duha kao što su atletika, plivanje, gimnastika,... . Kada je zdravlje u pitanju kod Jarèeva su slabe taèke skelet, kosti i digestivni trakt. Vaše dete èesto ide preko svojih moguænosti, precenjujuæi svoju fizièku i mentalnu otpornost, pa se kao rezultat toga razboli. Kako raste njegova vitalnost i otpornost se poveæava.


  Vodolija

  Deca Vodolije su veoma delikatna. Iako deluju mirno i stidljivo, ona su, ispod površine, vrlo emotivna i živahna. Veoma su osetljive na lepotu i originalnost, društvena su i pažljiva prema drugima. Mašta im je razvijena i èesto imaju smisla za tehniku i novotarije, ali takoðe i za umetnost i okultne nauke. U stvari za njih se može reæi da su vrlo svestrana. Idealistièki su nastrojena i njihova humanost ne poznaje granice. Uvek su spremna da pomognu drugome i da se za to žrtvuju, ako je potrebno.

  Vaše dete je samostalno i nezavisno. Na njega nije lako uticati. Ono ne priznaje autoritete u onoj meri u kojoj to èine druga deca, pa ga morate iskljuèivo argumentima ubediti da nešto jeste ili nije dobro za njega. Uvek je usmereno više ka buduænosti i onome što dolazi, a manje ka stvarnosti koja se trenutno dešava. Zato deluje èesto nespretno i konfuzno. Ono želi da se dopadne i bude primeæeno. Da bi to postiglo ispoljava veliku fantaziju, ekscentriènost i originalnost. Mentalni život vašeg deteta veoma je razvijen. Njegova inteligencija je intuitivna, originalna i vizionarska. Zato je vrlo radoznalo i ima širok krug interesovanja. Njegov naèin gledanja na život æe mnoge iznenaditi, pa i vas same koji mislite da ga vrlo dobro poznajete. Ono je u velikoj meri nepredvidivo, ali ljubazno, pažljivo i dobronamerno.

  Ono više živi i bolje se snalazi u svetu ideja nego u svetu ljubavi i emocija. Zato nije vešto u izlivima ljubavi i ne reaguje previše na ljubav koja mu se upuæuje. Ono to smatra normalnim, ali se plaši da bi prevelika ljubav mogla da
  Ako ikada doživiš poraz, ne dozvoli da u tvome oku zablistaju suze, jer ljudi su zlobni i na ruševinama tvoje sreće, sagradiće spomenik svojoj pobedi .


 2. #2
  Senior Member boraf avatar
  Datum registracije
  24.02.2005
  Lokacija
  Stepojevac , Srbija
  Poruke
  17.955

  Podrazumevano Nastavak.

  Ribe


  Važno je na samom poèetku da naglasimo da vaše dete ima svoj poseban svet. Ono neæe sa lakoæom plivati kroz svet stvarnosti i materijalizma. Njegova realnost ne odgovara uobièajenim koncepcijama i pogledima. On vidi hiljade stvari koje drugi ni ne primeæuju. Zato vaša mala Riba mora biti glumac sa hiljadu uloga. To je jedini naèin, po njegovom mišljenju, da premosti jaz izmeðu svog sveta mašte i emocija i sveta realnosti u kome mora da živi. Od vas oèekuje da ga razumete i da mu pomognete da pliva kroz svoj svet. Ono voli mir u svom, romantiènom i mistiènomsvet.

  Ribe su veoma intuitivne i senzibilne. Dete voli da prièa o vilama, sirenama i drugim izmišljenim likovima i veruje u njihovo postojanje. Zbog toga nema dovoljno vremena za praktiène stvari. Vaše dete je stidljivo, ljubazno i ne želi da bude primeæeno. Istina, postoji i drugi tip Riba, koje vole da se eksponiraju. Ako je vaše dete takav tip, nemojte ga spreèavati u tome. I ovaj tip meša stvarnost i maštu, pa nikad niste sigurni kada opisuje svoje doživljaje šta je istina, a šta plod njegove uobrazilje. Ponekad ni ono samo to ne zna. Inteligencija Riba je kreativna, subjektivna i intuitivna.

  Èesto vaše dete nije u stanju da objasni ono što govori i da iskaže na pravilan naèin ono što misli. Ali u njegovu inteligenciju nemojte sumnjati. Ona funkcioniše u slikama i simbolima pa drugima izgleda veoma èesto savršeno iracionalna i nelogièna. Meðutim to ga ne spreèava da bude u pravu, jer mu intuicija pomaže da oseti duboke i tajne motive drugih. Upravo ta izuzetna intuicija predstavlja veliku intelektualnu vrednost koja pomaže vašem detetu da sve razume, mada to ne pokazuje i èesto nije shvaæeno od okoline. Proseèna okolina jako teško može da prati svestranost i višedimenzionalnost koja je dostupna samo Ribama. Upravo zato vaše dete ima sklonost ka umetnosti i roðeni je psiholog. Od najranijeg detinjstva je važno da pomažete detetu da se izrazi reèima. Insistirajte na tome jer je njemu, po prirodi, više nego dovoljno ono što oseæa i nema neku posebnu potrebu da to opisuje reèima.

  Vaše dete je veoma emotivno i podložno raznim uticajima. Ono ima potrebu za drugim osobama u svojoj blizini, veliki je altruista, iskazuje saoseæajnost i samilost. Lako se uzbudi i rasplaèe nad nesreæom drugih. Najlakše ga privlaèe slabiji od njega kojima želi da pomogne. Ova osobina može da dovede do pojave mazohistièke tendencije u njegovom razvoju. Ono idealizuje osobu koju voli i nije u stanju da sagleda objektivno njegove prave osobine i kvalitete. Pažnja, razumevanje, nežnost i podrška sa strane raznežuju i usreæuju vaše dete. Ono prosto ne zna na koji sve naèin da uzvrati. Iako vaše dete daje sve od sebe kada voli, ipak mu je potrebna jedna dimenzija u kojoj je ono neuhvatljivo za druge, svojstveno samom sebi. U toj dimenziji ono može da pliva, slobodno je i kreativno.

  Kod Riba je karakteristièno da oseæaju ljubav i pripadnost prema svima. Zato, osim ljubavi ka roditeljima koja je veèna, oseæanja koja gaje prema drugima se menjaju i nisu stalna. Za vašu malu Ribu, svi ljudi su dobri, plemeniti, nežni i ona se trudi da im bude prijatelj, da im pomaže i da se žrtvuje za njih. Zbog svoje velike autosugestije i prijemèivosti, ako naiðe na pogrešnu osobu, vaše dete bi lako moglo da se uputi za njom pogrešnim putem. Zato je važno da nadzirete društvo u kome se vaše dete kreæe. sa kime se igra, kod koga odlazi u kuæu, koga dovodi kod sebe i slièno. Utièite slobodno na njegov izbor drugova i izaberite one koji æe ga spustiti na zemlju. Poželjno bi bilo da vaše dete usmeravate na kolektivne aktivnosti jer je veliki individualista. Upišite ga u neki klub i omoguæite mu da uèestvuje u kolektivnim kreacijama. Pomozite vašem detetu da se iskaže i na taj naèin æete najbolje uticati na njegovu introvertnost, razvijajuæi kod njega potrebu da bude, bar povremeno, ekstrovertan. Vaše dete voli da se igra, ali je dovoljno samo sebi.

  Da se ne bi zagubilo u svom sanjalaèkom svetu, dovedite mu dinamiènu decu i neka uèestvuje u kolektivnim igrama u kojima æe biti primorano da obraæa pažnu na ono šta drugi rade. Tako æe nauèiti da pravovremeno reaguje, da se brani i napada i tako æe najproduktivnije staviti u funkciju svoju plodnu maštu i talente. Usmeravajte dete na sportove ( uglavnom sportovi na vodi - plivanje, ronjenje, veslanje .. ). Ono voli ples, igru, ritmiku, pa mu i tu treba omoguæiti da se iskaže. Deca Ribe poseduju višestruke umetnièke talente. Detetu morate pomoæi u pronalaženju sebe i svog identiteta.

  Na taj naèin ga spreèavate da se do kraja prepusti svetu mašte. u kome æe imati hiljadu identiteta od kojih ni jedan neæe biti podoban za svakodnevni život. Utièite na njegov dnevni raspored i trudite se da ga što više organizujete, a što manje prepustite sluèaju. Vaše dete treba da bude okupirano svakodnevnim aktivnostima ( oblaèenje, pranje zuba, sreðivanje odela, èišæenje sobe, obroci u odreðenim èasovima,... ). Na taj naèin ga udaljujete od sveta mašte i utopizma i pomažete mu da se bolje snaðe. Birajte naèin kako æete vašem detetu da ukažete na jaz izmeðu objektivne stvarnosti i sveta mašte. Ono je veoma kompleksno, promenljivog raspoloženja i ne voli velike napore u onome što ga ne privlaèi. Sklono je samopovlaðivanju i lako odustaje od stvari u kojima se jave teškoæe.

  To je zato jer ono ima puno interesovanja istovremeno. Zato, kada zapoène neku stvar, pomozite mu da je završi. Nemojte dozvoliti da se udalji od cilja, tražite od njega da se koncentriše na ono što radi. Ne smete biti meki prema detetu, ali ni previše strogi. Tu granicu je teško osetiti i to æe od vas zahtevati trud i napore. Vaše dete mora imati disciplinu, ali i nežnost, podršku, iskrenost. Ono je sklono misticizmu, idealizmu, umetnièkom i filozofskom poimanju stvarnosti, pa je zato vrlo važno da nauèi da funkcioniše u svetu realnog. Ako to uspete, vaše dete æe kao odrasla osoba postiæi svoje uzvišene ciljeve. Kada je zdravlje u pitanj, slabe taèke Riba su ruke, noge, stopala, limfni i gastro-abdominalni sistem. Male Ribe su supersenzibilne i emotivne, plašljive i anksiozne. Sklone su depresiji, raznim nedefinisanim tegobama, anksiozne i u strahu od bolesti. Lako su podložne raznim bakterijskim i virusnim infekcijama.
  Ako ikada doživiš poraz, ne dozvoli da u tvome oku zablistaju suze, jer ljudi su zlobni i na ruševinama tvoje sreće, sagradiće spomenik svojoj pobedi .


 3. #3
  Senior Member
  Datum registracije
  20.12.2004
  Lokacija
  bec
  Poruke
  1.018

  Podrazumevano

  Vaga

  Dete Vaga je izuzetno šarmantno, voli lepotu i zavisi u velikoj meri od svoje okoline. Ono neæe živeti zatvoreno u svom svetu, izbegavajuæi kontakte sa drugima i kloneæi se uživanja, zadovoljstava i lepote. Naprotiv ono je komunikativno, sa naglašenim smislom za diplomatiju i upuæeno na druge. Neodluènost je problem koji prati Vage. Uvek su u nedoumici kada treba da biraju. Imaju veliku potrebu za ravnotežom i teško biraju, znajuæi da je izbor uvek raðanje potencijalnog konflikta i postojanje moguænosti da budu povreðeni. Svaèije mišljenje poštuju i kada imaju posla sa više suprostavljenih mišljenja pokušavaju da stvari rešavaju kompromisom.

  Tu su šampionu i u stanju su da pomire naizgled nepomirljive krajnosti. Zato je vaše dete popustljivo i izbegava sukobe. Iako je malo kao da zna da se svaki sukob na kraju završava popuštanjem i dogovorom. Veoma mu je važno vaše mišljenje, ali i mišljenje okoline. Ono æe i tražiti od vas da se izjašnjavate veoma èesto, po mnogim pitanjima. Primetiæete da se na kraju odluèuje ipak za varijantu koju samo želi, ali su svi stekli utisak kako deli njihovo mišljnje i sluša njihov savet.

  Vaše dete voli životne radosti i trudi se da ih uživa. Zna da se mora truditi da bi došao do tih zadovoljstava, ali se lako obeshrabri. Ako vidi da mu napor da dostigne neki cilj ne daje rezultate ono se obeshrabri i odustaje, bez namere da pokuša ponovo ili na drugi naèin. Tu mu je neophodna vaša asistencija. Morate ga usmeravati da jedan neuspeh nije smak sveta i da postoji više naèina da se ostvari isti cilj, Kod vašeg deteta je izražena potreba za harmonijom. Ono se trudi da stvara takvu atmosferu, veruje u sklad, estetiku i ima smisla da ih izgradi. Ono se teško odluèuje za ulazak u konflikt, èak i ako neko pokušava da pomuti njegov svet. Ali kad se najzad odluèi, onda se velikom silinom bori protiv nepravde.

  Vage su po svom položaju u Zodijaku znak ravnoteže, jednakosti i harmonije. Zato vaša mala Vaga, bez obzira da li je deèko ili devojèica, usklaðuje oba pola, muški i ženski princip. Deèak æe biti naklonjen lepoti i umetnosti, ali mu to neæe smetati da pokazuje svoju muževnost. Devojèice æe se koristiti duhom da dosegne oblasti koje su tradicionalno rezervisane za muškarce, ali joj to neæe zasmetati da uživa u tome što je žensko.

  V azdušni znaci, poput Vage koncentrisani su na mentalni domen. Razmena ideja im je veoma važna, vole da èuju suprotna mišljenja i pronaðu odgovor na sva pitanja. Vaše dete je obdareno za argumentaciju i može uvek posredovati izmeðu krajnje suprostavljenih stavova. Ono æe težiti da sjedini suprotnosti i postigne kompromis. U tom cilju je sklono diskusijama i ima osobinu da uðe u svaku bitku i brani obe ideje, èas jednu èas drugu. Do izražaja dolazi njegova diplomatiènost i pravednost. Od malih nogu pokazuje prave civilizacijske manire i užasava ga saznanje da postoje ubistva, ratovi, nepravde, ugnjetavanje slabijih od strane jaèih,... Morate mu pomoæi da bar delimièno shvati da svet nije idealan i da nema sveopšte pravde, kako ne bi kasnije, kad odraste, postao Don Kihot da se bori sa vetrenjaèama. Pomozite mu da shvati, ma koliko to bilo bolno, da u današnjem svetu materijalna dobra stoje iznad vrednosti ljudske duše.

  Kada su u pitanju emocije vaša mala Vaga æe ih otvoreno iznositi. Imate utisak da ona uživa i u tome što može da vam iskaže svoju naklonost i ljubav. U šarmiranju svoje okoline Vage su bez premca, ali uzvraæaju uvek onoliko koliko primaju, uvek " vagajuæi " i vodeæi raèuna o ravnoteži. Male Vage su zaljubljene u sve i svašta, malu macu, kucu, lepo odelo,.... . Njima je potrebna ljubav da bi mogli normalno živeti. Zato treba vašem detetu da otvoreno iskazujete ljubav i da mu je pružate. Ono neæe nikad zloupotrebiti to što zna da ga bezrezervno volite. U obrnutom sluèaju, ako ste škrti u pokazivanju ljubavi prema njemu to raða kod njega nesigurnost i razoèaranje koje se pretvara u patnju. Vaše dete æe se truditi da vaš porodièni ambijent uèini u svakom pogledu što prijatnijim. Njegovi estetski maniri ga teraju da sreðuje stan, kuhinju, trpezu i ukrašava je detaljima koji odaju utisak rafiniranosti i lepote. U takvom ambijentu, ako u kuæi vlada red i harmonija, ako se roditelji meðusobno slažu i dopunjuju, Vaga æe se razvijati u dobrog i uspešnog èoveka. U ambijentu gde su ukuæani nervozni, drski, gde se raspravljaju i svaðaju, vaše dete æe biti traumatizovano i takvo ostati i kao odrastao èovek.

  Vaše dete je tipièan primer društvenog i maštovitog deteta. Ono ne podnosi samoæu i trudiæe se da uvek bude okruženo krugom drugara i prijatelja. Gotovo da svojim prijateljima ne zna da kaže ne, pa može postati predmet iskorišæavanja. Vodite o tome raèuna i korigujte takvu situaciju ukauzjuæi detetu da ne sme da toleriše stvari koje su štetne po njega samo zato da bi drugom udovoljio ili da mu se ne bi zamerio. Vaše dete je veoma osetljivo na nepravdu i tada ima hrabrosti da to otvoreno iznese. Podržavajte ga u tome, ali vodite raèuna da ne preteruje u svom idealizmu i traženju " veène pravde ".

  Tokom vaspitavanja svog deteta vodite raèuna da ono ne voli prisilne odnose, veæ mirne i prijateljske. Ono izbegava konflikte i neæe se boriti da po svaku cenu dokaže da je njegova koncepcija najbolja. To nije rezultat slabosti veæ karakterna osobina sa pozitivnom konotacijom. Vaše dete je u veæoj meri altruista nego što je individualista. Pošto vaše dete nije nadareno nekoj èeliènom voljom i nije spremno da trpi jake napore, potrebno je da ga podržavate u njegovim nastojanjima da se afirmiše na naèin kako ono to najbolje zna. Ono voli zadovoljstva života i nauèite ga postepenim naporima koje mora uložiti da bi uživalo u onome što voli. Pri tome budite enrgièni i na momente strogi. Uèite ga da pravi izbor, da donosi odluke bez straha od posledica koje one mogu izazvati.

  U vaspitno-obrazovnom procesu vaše dete traži uzajamnu ljubav izmeðu sebe i svog vaspitaèa, odnosno uèitelja. Ako je to ostvareno i rezultati u školi æe biti dobri. U protivnom ono zna da se ulenji i radi samo onoliko koliko mora. Zato morate voditi raèuna i paziti da ne popusti u školi. Inaèe vaše dete je dovoljno inteligentno da sa lakoæom savlada gradivo, ali je kod njega problem motivacije. Kada je sport u pitanju odgovaraju mu sportovi koji zahtevaju živahnost i veštinu, lepotu pokreta i stava. Plivanje, gimnastika, biciklizam i slièno. Sportovi u kojima ima i najmanje grubosti ne samo da mu ne leže nego ga i užasavaju.

  Kada je zdravlje u pitanju Vage imaju problema sa jetrom, bubrezima i slabinskim delom, kožom i nervnim sistemom. Njihovo zdravlje je u direktnoj korelaciji sa njihovim emocionalnim stanjem. U principu vaše dete æe biti dobrog zdravlja, ali mu kondicija neæe biti jaèa strana. Brzo se zamara i potrebni su mu što èešæi kraæi odmori.







  Kao da je po njoj sastavljeno moja mala vagica
  kada jednom sretnes nekog ko je poseban u tvojim ocima nedaj da ode i nevidis ga vise nikada...

 4. #4
  Senior Member boraf avatar
  Datum registracije
  24.02.2005
  Lokacija
  Stepojevac , Srbija
  Poruke
  17.955

  Podrazumevano

  Drago mi je Mustro , da se tako poklapa .
  Ako ikada doživiš poraz, ne dozvoli da u tvome oku zablistaju suze, jer ljudi su zlobni i na ruševinama tvoje sreće, sagradiće spomenik svojoj pobedi .


 5. #5
  Senior Member
  Datum registracije
  20.12.2004
  Lokacija
  bec
  Poruke
  1.018

  Podrazumevano

  Citirati Originalno postavljeno od boraf
  Drago mi je Mustro , da se tako poklapa .

  ali strasno pazi kada mi je cak horoskop i pomogao tj neke stvari sam pokusala da uradim tj da pricam sa njom itd.-. i zaista je ono istina
  kada jednom sretnes nekog ko je poseban u tvojim ocima nedaj da ode i nevidis ga vise nikada...

 6. #6
  Senior Member lacikafusil avatar
  Datum registracije
  15.10.2004
  Lokacija
  france
  Poruke
  9.221

  Podrazumevano

  Moja mala skorpionka , bas sam prepoznala ....
  Je suis un simple errant sur cette terre qui cherche son chemin .....

  En csak egy szegény bolyongo vagyok e - foldon aki keresi az utjat ....

 7. #7
  Senior Member boraf avatar
  Datum registracije
  24.02.2005
  Lokacija
  Stepojevac , Srbija
  Poruke
  17.955

  Podrazumevano

  Lacika , drago mije da se i tvoja skorpionka uklapa u ovo .
  Ako ikada doživiš poraz, ne dozvoli da u tvome oku zablistaju suze, jer ljudi su zlobni i na ruševinama tvoje sreće, sagradiće spomenik svojoj pobedi .


 8. #8
  Senior Member gagov avatar
  Datum registracije
  16.10.2006
  Poruke
  10.670

  Podrazumevano

  Vaše dete od malih nogu voli skupe i luksuzne stvari. Ako mu ponudite nešto skromno i obièno, mogli biste nehotice da ga uvredite.

  hahahahahahahah sto sam se slatko nasmijala ima neke istine

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •