Rezultati 1 do 10 od 10

Tema: Vaše ime — tajni kôd sudbine

 1. #1
  Senior Member TaNaNa avatar
  Datum registracije
  24.02.2006
  Lokacija
  Negde iza duge...
  Poruke
  883

  Podrazumevano Vaše ime — tajni kôd sudbine

  Dešifrovanje znaèenja imena nije tako jednostavno kako se èini. Ali, kad ga rastumaèimo, znamo mnogo više nego ranije. Ovo nam pomaže naroèito kad se s nekim tek upoznajemo – kao da se veæ znamo

  Svoje ime nosimo od roðenja. Talasi koje proizvodi zvuk slova našeg imena utièu i na naš karakter, na naše sposobnosti, pa samim tim mogu na izvestan naèin da utièu i na našu buduænost. Detalji su od izuzetne važnosti. Oni æe nam pomoæi da ustanovimo znaèenje svakog pojedinaènog slova od kojih se sastoji naše ime.

  -Uticaj svakog zvuka nije isti po jaèini. Ubedljivo je najupeèatljiviji zvuk prvog slova imena, kao i zvukovi slova koja se ponavljaju dva ili više puta u imenu.

  -U skladu sa starom veštinom tumaèenja znaèenja imena, slogovi koji ga èine oznaèavaju razlièite etape u našem životu. Prvi slog je detinjstvo i mladost, poslednji – zrelost i starost.

  -Što je više slogova u imenu, biæe i više transformacija tokom života.

  -Naroèitu pažnju treba obratiti na znaèenje samoglasnika u imenu. Pomoæu njih ne otkrivamo samo karakter, veæ možemo da naslutimo, pa i da prognoziramo buduænost.

  -Ne zaboravite da dešifrujete i nadimak. Ako ih je više, birajte onaj kojim vam se najèešæe obraæaju, a ne onaj koji vam se najviše dopada. Nadimci takoðe utièu na našu sudbinu.  A - Prvi samoglasnik simbolizuje trudoljubovost, kao i žudnju za fizièkim i duhovnim komforom. Ana ne sedi skrštenih ruku. Ona æe sigurno pronaæi popularan i dobro plaæen posao, jer ima potrebu za materijalnim dobrima, ali i da bude okružena finim ljudima.

  B- Oznaèava potrebu za jakim oseæanjima, ljubavima koje su kao iz srceparajuæih romana, želju za putovanjima, a B govori i o velikim sposobnostima. Branka ili Biljana dovoljno su smele da se uhvate u koštac sa bilo èim, ali su naporne za okolinu.

  C - Ako u okolini imate osobu sa nadimkom Cica, onda znate da deluje nežno, profinjeno i da je uvek spremna da s vama podeli tajne. Meðutim, Cica ume i da manipuliše ljudima i izvuèe korist za sebe. Klonite se Cicka i Micka, to su vukovi u jagnjeæoj koži.

  È - Otelotvoruje dostojanstvo i kraljevsku velikodušnost. Ljudi èije ime poèinje ovim slovom, ili je naglašeno u imenu, od roðenja deluju aristokratski. Na primer, Èedomir ili Èaslav, sigurno uvek daju prednost damama. Isto je i sa Vuèinom, Daèom i sliènima.

  Æ - Æira ili Æuæa (sve nadimci) spremni su da se žrtvuju za prijatelje, samopregorni su na poslu i drže se propisanih pravila. Ukoliko ponekad i skrenu sa puta, vratiæe se kad-tad. Njima je lako rukovoditi i odlièni su prijatelji. Tužni su èešæe nego što su ljuti.

  D/Ð - Oznaèava želju za liènim prostorom na bilo kom životnom polju. Ljudi èije ime poèinje slovima D ili Ð imaju devizu: „Moja kuæica – moja slobodica„. Jaki su karakteri kad sprovode svoju volju, pa Dimitrije ili Ðura na kraju uvek dobiju ono èemu streme.

  Dž - Ljudi sa nadimcima Džambo ili Džoni vole da su uvek u pravu i upustiæe se u svaku raspravu ne bi li dokazali da je njihovo gledište ispravno. Kategorièni su u odbrani svojih stavova i ne podnose da budu u pozadini, da imaju podreðenu ulogu.

  E - Govori o umeæu da se sagledaju stvari u dubinu, o oseæaju za perspektivu posla ili druženja, o želji za životom na višem nivou. Ela ili Ema možda ne rade naroèito atraktivan posao, ali su uvek neophodne nekome ili za nešto i materijalno su obezbeðene.

  F — Izrazito razvijen oseæaj odgovornosti i zahvalnosti. Feða ne zaboravlja usluge koje mu je neko èinio i zna da se zahvali. Retko kada ili nikada ne duguje ni novac niti bilo šta drugo. Ume da štiti svoje interese, ali se neæe ogrešiti o druge ljude.

  G—Gordana voli red i gaji simpatije prema sitnicama. Njena kuæa je èista, ona je uvek uredna, sa smislom za detalje. Slaže dobro boje i stilove. Teži znanju i dobrom položaju, ali nije naroèito slavoljubiva, više je to zbog oseæaja sigurnosti. Ne podnosi disharmoniju.

  H—Ne voli kritiku, jer se zaista trudi da sve uradi kako treba. Više mu gode pohvale, mada je spreman i da uradi neku glupost samo da bi bio primeæen. Hranislav i Mihailo snaæi æe se u svakoj situaciji, jer umeju da se doèekaju na noge, ma šta da se desi.

  I—Osoba èije ime poèinje slovom I ili je nekoliko puta ponovljeno u imenu, odiše saoseæanjem i dobrotom, ali je i praktièna. Zna šta koliko vredi. Ivan, Ivana ili Milimir i u rutinskim stvarima pronalaze zrno kreativnosti. Oni dobro crtaju, šiju ili pišu pesme.

  J—S obzirom da je J sonant, u sebi sadrži neke odlike slova I, ali je za nijansu sposobnije da pravi kvalifikacije, klasifikacije, da planira, pravièno raspodeli... I Jovan i Jelica do savršenstva vladaju kuænim budžetom i prostiru se koliko im guber dozvoljava.

  K—Osobe koje se nikada ne otkrivaju do kraja i uvek imaju neku dozu tajanstvenosti u sebi. Sposobne su da žive i dvostrukim životom. Vrlo èesto imaju veze sa strancima ili inostranstvom. Kruna, Karlo, Ksenija, ali i Mika i Vuka pomalo su zagonetka za okolinu.

  L—Simbolizuju umetnièki talenat, kao i želju da žive u komforu i ugaðaju sebi. Ako je bunda u pitanju, krzno mora da bude pravo, haljina od najfinije svile, najkvalitetnija šminka, a frižider – pun do vrha sve samim delikatesima. Tako žive Lidija, Ljilja, Kolja...

  M—Odgovorne osobe, u izvesnoj meri i stidljive, sve moraju da iskuse na sopstvenoj koži. Marija, Mirko, Milica, Marinko – svi se odnose veoma brižljivo prema prirodi. Kako kome, ali njima je makar koliba na selu ili planini jednostavno neophodna.

  N—Slova koja oznaèavaju protest. Ovo su ljudi kritièkog uma, kod njih sve podleže sumnji, ne podnose rutinu i veoma su predani poslu, makar i da ga ne vole. Nikola i Nina ne vole da su u blizini šefova i zato su èesto privatnici.

  O—Konzervativizam i principijelnost. Olga od buduænosti oèekuje da voli i bude voljena, da uspe samo ukoliko je zaslužila (zato se tako mnogo trudi), i sve nade su joj okrenute ka deci. Ne voli ništa da dobije preko reda, ali joj je mnogo stalo da je poštuju.

  P—Želja za promenama, životom punim dogaðaja i znaèajnih ljudi, za slavom i velikim dostignuæima. Pavle je slavoljubiv i ne drži ga mesto. On se èesto seli, menja poslove, društvo u kome se kreæe... Èak i reèi „putovanje„ i „pustolovina„ poèinju ovim slovom.

  R—Samouverenost, hrabrost, ponekad i preterana. Rajko, Ruža i Rada uvek uspeju da budu u centru pažnje, èak i kad æute. Postave pred sebe cilj koji se po pravilu ostvari. Sa njima je bolje ne raspravljati se – njihova mora da bude poslednja.

  S—Cene materijalne vrednosti, žude da budu vlasnici nekretnina, ali i ostalih vrednih stvari. Saša, Svetlana i Sima èine sve da budu u centru pažnje. Njihovi planovi su preterano ambiciozni. Deviza kojom se rukovode je: „Doði, vidi i pobedi!„

  Š—Skromne osobe, sa smislom za humor, obraæaju pažnju na detalje, dobri detektivi ili istražne sudije. Špira, Šima, Miša, Raša, Maša, menjaju svoj odnos s drugima. S njima možete da budete u lošim odnosima danas, a sutra da postanete najbolji prijatelji.

  T—Intuicija, oseæajnost, umetnièke sklonosti, kreativni princip... Tamara, Tanja i Teodora vole promene, sklone su da izmaštaju stvari u koje poèinju da veruju, gaje pravu strast za novim utiscima, vole egzotiku, modu...

  U—Velikodušne osobe, teže duhovnom razvitku, umeju da budu lukave kad je potrebno. Teško ih je naterati na ono što ne vole. Originalni su i Uroš i Ruška, za svoju okolinu èesto pravo èudo. Tokom života æe puno putovati i doživeti najrazlièitije stvari.

  V—Sve pažljivo planiraju, ali se desi da im se planovi ne ostvare, jer im uvek neka sitnica promakne. Teže ljubavi do kraja života i predaju se u potpunosti. Kako biste osvojili srce Vere ili Vidaka, ne pomažu vam lepe reèi. Oni raèunaju samo dela.

  Z—Visoka intuicja, odgovornost, ali i zlovolja. Zoran, Zdenka ili Zona ne otkazuju vam pomoæ kad treba, ali oèekuju i da im se propisno zahvalite. Oni znaju gde je kome mesto, kao i kome se šta dešava, a šta žele da im se desi.

  Ž—Osobe kao Željka ili Žika vole unapred da znaju šta mogu da oèekuju, ne vole neizvesnost i urnebesna iznenaðenja. Praktiènost im je u krvi i u goste zovu samo neophodne ljude, a pare æe vam dati na zajam samo ako su uverene da æete im vratiti.Prvi samoglasnik siimbolizuje trudoljubovost, kao i žudnju za fizièkim i duhovnim komforom. Ana ne sedi skrštenih ruku. Ona æe sigurno pronaæi popularan i dobro plaæen posao, jer ima potrebu za materijalnim dobrima, ali i da bude okružena finim ljudima.
  Ko zna glasove misli, retko kada se oglasi glasom govora... Ljudi se poštuju reèima, a vole æutanjem...

 2. #2
  Senior Member Djedja avatar
  Datum registracije
  09.02.2006
  Lokacija
  Bec
  Poruke
  12.215

  Podrazumevano Re: Vaše ime — tajni kôd sudbine

  Citirati Originalno postavljeno od TaNaNa

  A - Prvi samoglasnik simbolizuje trudoljubovost, kao i žudnju za fizièkim i duhovnim komforom. Ana ne sedi skrštenih ruku. Ona æe sigurno pronaæi popularan i dobro plaæen posao, jer ima potrebu za materijalnim dobrima, ali i da bude okružena finim ljudima.

  D/Ð - Oznaèava želju za liènim prostorom na bilo kom životnom polju. Ljudi èije ime poèinje slovima D ili Ð imaju devizu: „Moja kuæica – moja slobodica„. Jaki su karakteri kad sprovode svoju volju, pa Dimitrije ili Ðura na kraju uvek dobiju ono èemu streme.


  E - Govori o umeæu da se sagledaju stvari u dubinu, o oseæaju za perspektivu posla ili druženja, o želji za životom na višem nivou. Ela ili Ema možda ne rade naroèito atraktivan posao, ali su uvek neophodne nekome ili za nešto i materijalno su obezbeðene.  V—Sve pažljivo planiraju, ali se desi da im se planovi ne ostvare, jer im uvek neka sitnica promakne. Teže ljubavi do kraja života i predaju se u potpunosti. Kako biste osvojili srce Vere ili Vidaka, ne pomažu vam lepe reèi. Oni raèunaju samo dela.

  Z—Visoka intuicja, odgovornost, ali i zlovolja. Zoran, Zdenka ili Zona ne otkazuju vam pomoæ kad treba, ali oèekuju i da im se propisno zahvalite. Oni znaju gde je kome mesto, kao i kome se šta dešava, a šta žele da im se desi.

  Sad samo treba ovo sve u jednu celinu da spojim ili kako?
  "Život je ono sto ti se dešava dok ti praviš planove za život."... J.Lennon

 3. #3
  Senior Member TaNaNa avatar
  Datum registracije
  24.02.2006
  Lokacija
  Negde iza duge...
  Poruke
  883

  Podrazumevano

  Pa, ne znam, ja sam shvatila da je bitno samo pocetno slovo od imena.
  Ko zna glasove misli, retko kada se oglasi glasom govora... Ljudi se poštuju reèima, a vole æutanjem...

 4. #4
  Senior Member Djedja avatar
  Datum registracije
  09.02.2006
  Lokacija
  Bec
  Poruke
  12.215

  Podrazumevano Re: Vaše ime — tajni kôd sudbine

  Citirati Originalno postavljeno od TaNaNa

  -Naroèitu pažnju treba obratiti na znaèenje samoglasnika u imenu. Pomoæu njih ne otkrivamo samo karakter, veæ možemo da naslutimo, pa i da prognoziramo buduænost.

  -Ne zaboravite da dešifrujete i nadimak. Ako ih je više, birajte onaj kojim vam se najèešæe obraæaju, a ne onaj koji vam se najviše dopada. Nadimci takoðe utièu na našu sudbinu.
  A sta je sa ovim?

  Ustvari nije toliko ni bitno, sad sam toliko besna da me nista ne moze smiriti, pa cak ni desifrovanje imena. Hvala ipak, interesantno jeste. Pitanje je samo i koliko je tacno?
  "Život je ono sto ti se dešava dok ti praviš planove za život."... J.Lennon

 5. #5
  Senior Member TaNaNa avatar
  Datum registracije
  24.02.2006
  Lokacija
  Negde iza duge...
  Poruke
  883

  Podrazumevano Re: Vaše ime — tajni kôd sudbine

  Citirati Originalno postavljeno od Djedja
  interesantno jeste. Pitanje je samo i koliko je tacno?
  A to, pa ja na to gledam kao na horoskop, ako mi odgovara to sto procitam onda verujem, ako ne onda ne verujem , detinjasto ali tako je samnom ponekad
  Ko zna glasove misli, retko kada se oglasi glasom govora... Ljudi se poštuju reèima, a vole æutanjem...

 6. #6
  Senior Member
  Datum registracije
  16.09.2004
  Poruke
  596

  Podrazumevano

  Super mi je ovo Æira i Æuca
  Samo džaba, ne pise nista o Bubama

 7. #7
  Senior Member Eskobar avatar
  Datum registracije
  29.08.2006
  Lokacija
  Indjija
  Poruke
  2.018

  Podrazumevano

  nisam se pronašao ovde neki èudan sklop i mog nadimka i imena nikako se ne podudaraju na ovoj tabeli slova
  tiha voda breg roni

 8. #8
  Senior Member Djedja avatar
  Datum registracije
  09.02.2006
  Lokacija
  Bec
  Poruke
  12.215

  Podrazumevano

  Z—Visoka intuicja, odgovornost, ali i zlovolja. Zoran, Zdenka ili Zona ne otkazuju vam pomoæ kad treba, ali oèekuju i da im se propisno zahvalite. Oni znaju gde je kome mesto, kao i kome se šta dešava, a šta žele da im se desi.

  pa ima malo istine u ovome...hehehehe
  "Život je ono sto ti se dešava dok ti praviš planove za život."... J.Lennon

 9. #9
  Senior Member LJILJANA avatar
  Datum registracije
  13.06.2005
  Lokacija
  USA
  Poruke
  5.388

  Podrazumevano

  L—Simbolizuju umetnièki talenat, kao i želju da žive u komforu i ugaðaju sebi. Ako je bunda u pitanju, krzno mora da bude pravo, haljina od najfinije svile, najkvalitetnija šminka, a frižider – pun do vrha sve samim delikatesima. Tako žive Lidija, Ljilja, Kolja...  Ima bogme i za mene istine ovdje hahaha
  Nista Na Svetu Toliko Ne Boli... Nego Kad Srce uzalud Voli!

 10. #10
  Senior Member gagov avatar
  Datum registracije
  16.10.2006
  Poruke
  10.670

  Podrazumevano

  D/Ð - Oznaèava želju za liènim prostorom na bilo kom životnom polju. Ljudi èije ime poèinje slovima D ili Ð imaju devizu: „Moja kuæica – moja slobodica„. Jaki su karakteri kad sprovode svoju volju, pa Dimitrije ili Ðura na kraju uvek dobiju ono èemu streme.

  aha

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •