Ivana Kindl - Ne daj me

Previše, ljubavi u meni za tebe
Teèe a ne znam dal trebaš me
Dovoljno da nam se zvijezde nakolone

Nemoj reæi ne, ne to ne želim
Osijeæam da stvorena sam za tebe
Vjeruj lakše je, kada se spoje
Dvoje ljudi koji žele dijelit najbolje

Ne daj me, od sveg lošeg me brani
Rijeèi te, koje rekli smo
Sad su ne važne.
Neka ostane pravi dio tebe koji
Gori, plamti za mene. 2X

Ne daj me, samo dozvoli da pokažem
Moje su namjere važnije
Od neodluènosti s kojom boriš se.

Nemoj reæi ne, ne to ne želim
Osijeæam da stvorena sam za tebe
Vjeruj lakše je, kada se spoje
Dvoje ljudi koji žele dijelit najbolje

Ne daj me, od sveg lošeg me brani
Rijeèi te, koje rekli smo
Sad su ne važne.
Neka ostane pravi dio tebe koji
Gori, plamti za mene. 2X