Makedonija nastavlja da pomaže

Posted: May 22, 2014 / in: Domaca Muzika, Macedonian Music, Novosti / Comments

Skoplje — Makedonija nastavila da pomaže Srbiji i BiH, koje su pogodile katastrofalne poplave.

2042022133537658d255ead240668751_368x245[1]

Direkcija za zaštitu i spasavanje je saopštila da je u skladu sa odlukom Vlade Republike Makedonije o pomoći Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini zajedno sa Agencijom za robne rezerve i Biro za lekove preduzela je aktivnosti za obezbeđivanje i transport pomoći i ona je dostavljena na odredišta, prenela agencija MIA.

 

Repiblici Srbiji je poslato 15 pripadnika spasilačkih timova za spasavanje od poplava, dva gumena čamca, 15 agregata za struju, 23 pumpe kapaciteta od 200-300 l/minutu i dve multifunkcionalne dizel pumpe kapaciteta od 3.000 l/minutu.

Ministarstvo odbrane je poslalo tim od 15 ljudi, kao i po pet plastičnih čamaca i agregata za struju.

Ministarstvo za unutrašnje poslove je 18. maja u Srbiju uputio helikopter sa 15 pripadnka ministarstva. Ova lica su smešten i rade na odstranjivanju opasnosti i posledica od poplava u Obrenovcu.

Iz Makedoniji je Bosni i Hercegovini poslato 15 pripadnika spasilačkih timova za spasavanje od poplava, dva gumena čamca, 13 agregataza struju, 23 pumpi kapaciteta od 200-300 l/minutu i dve multifunkcionalne dizel pumpe kapaciteta od 3.000 litara po minutu.

Ministarstvo za unutrašnje poslove je poslalo u BiH tim od 15 spasilaca ovog ministarstva. Ministarstvo odbrane je poslalo 3.000 ćebadi i razne vrste lekova.

Osobe angažovanje u Bosni su smeštene i rade na odstranjivanju opasnosti i posledica poplava u Brčkom.

Izvor: TANJUG

 

© All right reserved 2020 - YCN – YuCafe Network by RoyalwpThemes