Karolina Goceva – 2017 – Zvona

Posted: December 20, 2017 / in: Domaca Muzika, Macedonian Music / Comments


Музика и аранжман: Никола Мицевски
Текст: Весна Малинова
Видео: Мелем Продукција

Follow Karolina
Facebook: www.fb.com/KarolinaGocevaOfficial
Instagram: www.instagram.com/karolinagocheva

Tekst Pesme / Lyrics:

Тивко одам по патот тивко полека
и на тебе си мислам јас
кротко газам по градот што ме израсна
збор – два „добар ден“ од комшија

Ѕвонат ѕвона од љубов
љубов голема
да те сакам не престанувам

Бадник на праг
гори оган
дома сум јас

Знам сите зими ќе минат
нема веќе да те видам
но едно нема да помине

Знам сите песни ќе стивнат
сите рози ќе се скинат
јас ќе те сакам до краен ден

Знам сите зими ќе минат
нема веќе да те видам
но едно нема да помине
и сите песни да стивнат
дури в небо не се вивнам
јас ќе те сакам до суден ден

Светат светла под сите прозори ко ден
а јас светам само за тебе
добри луѓе леб двојат и за другите
и се леат песни од срце

Ѕвонат ѕвона
од љубов љубов голема
љубов која не престанува

Божиќ е пак
свети ноќта
дома сум јас

© All right reserved 2020 - YCN – YuCafe Network by RoyalwpThemes